Vi bistår din bedrift med

byggesøknader

Vi bistår din bedrift med

byggesøknader

10 + 7 =

Vi hjelper deg med utarbeidelse av komplett byggesøknad – klar for signering og innsending til kommunen.

Vi bistår med følgende

Utarbeidelse om søknad om tiltak

Koordinattabell

Utarbeide gjennomføringsplan

Nabovarsler

Lokal godkjenning til kunde

Utarbeide beskrivelsesbrev, -selge prosjektet til kommunen

Opplysninger om tiltakets ytre rammer

Kontrollere prosjektet i forhold til arealplan, lov og forskrift

Beregne utnyttelsesgraden for tiltaket/eiendommen

Utarbeidelse om søknad om tiltak

Koordinattabell

Utarbeide gjennomføringsplan

Nabovarsler

Lokal godkjenning til kunde

Utarbeide beskrivelsesbrev, -selge prosjektet til kommunen

Opplysninger om tiltakets ytre rammer

Kontrollere prosjektet i forhold til arealplan, lov og forskrift

Beregne utnyttelsesgraden for tiltaket/eiendommen

Vi hjelper deg med tiltaksklassene og byggesøknaden

Noe tid må selvsagt ofres for at vi skal få et tilfredsstillende resultat. Opplysninger vi trenger fra ditt foretak er:

  1. Plan-, snitt- og fasadetegninger
  2. Situasjonskart
  3. Eventuelle ansvarsbelagte aktører i tiltaket
  4. Adresse der jobben skal utføres (eventuelt gnr og bnr)

  Hvorfor bruke bistand til byggesøknad?

  Byggeprosesser kan være kostbare og kompliserte, både for privatpersoner og næringsdrivende. For å oppnå et best mulig resultat, kan det derfor være gunstig med faglig bistand i forbindelse med byggesaken.

   

  I løpet av en byggeprosess vil man ofte møte hindringer av både offentlig- og privatrettslig karakter. Regelverket innenfor plan- og bygningsretten er stort, og til dels komplisert, og byr således på betydelige utfordringer. Vi bor også i et langstrakt land, noe som medfører en varierende praksis innen byggesaksbehandlingen.

  Med vår solide kompetanse på utforming av byggesøknader kan vi tilby en komplett byggesøknad med alle vedlegg til fastpris. Vi kan byggesøknader, og vi jobber for at alle saker kan leveres komplett.

  Med vår solide kompetanse på utforming av byggesøknader kan vi tilby en komplett byggesøknad med alle vedlegg til fastpris. Vi kan byggesøknader, og vi jobber for at alle saker kan leveres komplett.

  Vi tilbyr faste oppdrag som sikrer dine oppdrag

  Med rammeavtale sikrer du dine byggeprosjekter fremdrift der vi alltid vil prioritere dine søknaden. I tillegg til dette vil du også oppnå gunstigere priser til faste avtale.

  Ta kontakt om du ønsker å vite mer.

   

  «Total Kontroll As har gjennom flere år bistår med tjenester i form av byggesøknader, id-kort og fornying av sentral godkjenning.»

  Thor-Arne Fagervold

  La oss starte noe fantastisk sammen
  Si Hei!

  Vi blir alltid glad for å kunne bistå både mennesker og bedrifter med smidige løsninger til en lettere arbeidshverdag.