Digitalt kurs i Verneombud

Få gjennomført det obligatoriske verneombudkurset via oss. Hos oss er kurset nettbasert og du kan fullføre kurset hvor det passer deg best.

Ta kurset
4.4
basert på 160+ omtaler
A person sitting while doing something on the computer

Kurset dekker alt som kreves av arbeidstilsynet

- Roller i arbeidsmiljøarbeid

- Verneombudsarbeidet i praksis

- Systematisk HMS-arbeid for verneombud

- Sykefraværsarbeid for verneombud

- HMS-begreper og lovverk, med vekt på styringskravene (§5.1 – 5.8 i internkontrollforskriften)

- Gjennomgang av Arbeidsmiljøloven, med vekt på plikter for VO, AMU og medarbeider, samt lovkrav til arbeidsmiljøet

4.4
basert på 160+ omtaler

HMS kurs for daglig leder var lett tilgjengelig, med kort vei fra bestilling til digital gjennomføring. Dette sparte meg for mye arbeidstid og gjorde at jeg nå har kursbevis på godkjent HMS kurs for daglig leder.

Eirik Austeng

Kurset gir deg den nødvendige kunnskapen du trenger for å være verneombud

Ta kurset

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Arbeidsmiljølovens § 6-1 fastsetter foretakets plikt til å velge verneombud. Kurset avsluttes med en prøve, som blir dokumentert med kursbevis når prøven er bestått.

I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud, men dersom det er færre enn ti arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, for eksempel at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Avtalen skal inneholde en beskrivelse av hvilken alternativ ordning som er valgt for å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. (Kilde: Arbeidstilsynet).

Vårt verneombudskurs dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.

Ta kurset digitalt