Vi hjelper deg få sentral godkjenning

20.000+ godkjente søknader, 10+ års-erfaring.

Se om du dekker kravene
4.4
basert på 160+ omtaler
Bilde av en bil med sentral godkjenning emblemet

Få en komplett søknad av oss

Søk sentral godkjenning

Vi tar sikte på å gjøre søknadsprosessen så problemfri som mulig for våre kunder. Vi starter med grundige vurderinger av foretakets organisasjon og samlede kompetanse, og sikrer at alle nødvendige opplysninger er tilgjengelige før vi går videre. Fra begynnelsen av veileder vi også våre kunder gjennom mulige godkjenningsområder og tiltaksklasser, og analyserer antall prosjekter i forhold til ønsket godkjenning og kompetanse.

Vårt erfarne team gjennomgår nøye alle innsendte referanseprosjekter, og sørger for at disse er tilstrekkelig beskrevet med alle nødvendige opplysninger. Vi tar også ansvar for å sikre at opplysninger om styringssystemet og revisjonserklæringen er tilstede, og ved behov bistår vi kunden med utarbeidelsen av revisjonserklæringen.

Du kan føle deg trygg når du søker sentral godkjenning via oss.

4.4
basert på 160+ omtaler

“Vi har benyttet Total Kontroll for innsending av sentralgodkjenning siden 2014 og er veldig fornøyd med jobben de gjør. De har tett oppfølging som gjør at vi føler oss godt ivaretatt.”

Dag-Øyvind Johnsen
Alpha Elektro AS

Oppfyller du myndighetens krav – garanterer vi godkjente søknader.

Søk sentral godkjenning

Vår garanti

Vi har over 10 års-erfaring med sentral godkjenning, og har opparbeidet oss en spisskompetanse innen nettopp dette. Garantien vår bygger derfor på kunnskap og erfaring i kartleggingsprosessen. Vi spør de riktige spørsmålene – og ut ifra dine svar kan vi raskt gi en vurdering på om ditt foretak er kvalifisert – og eventuelt hvilke fagområder og tiltaksklasser du kan få.

Våre saksbehandlere har siden 2011 sendt inn tusenvis av søknader til DiBK. Vår erfaring innen søknader til sentral godkjenning skal være en trygghet for deg.

Kravene foretaket ditt må oppfylle, samt hvilke funksjonsområder og tiltaksklasse som kan oppnås er for mange et tungt tema å sette seg inn i. Vår erfaring er at mange foretak ikke blir godkjent fordi søknaden er mangelfull eller ikke riktig utført. I noen tilfeller ser vi også at foretaket kan oppnå flere funksjonsområder enn først antatt. I tillegg kan vi være en veileder for ditt foretak dersom du ønsker å vite hva du eventuelt mangler for å kunne oppnå ønskelige godkjenningsområder.

Søk om sentral godkjenning til DiBK