Våre eksperter fikser en komplett byggesøknad

En korrekt utarbeidet søknad reduserer saksbehandlingstiden hos kommunen, og frigjør din kapasitet slik at du kan bruke tiden din på andre ting.

Få hjelp til byggesøknad
4.4
basert på 160+ omtaler
Bilde av en bygning

Det kan være utfordrende og tidkrevende å sette seg inn i hva som kreves i en byggesøknad.

Få hjelp med byggesøknad

Kartlegging/Forhåndskonferanse

Vi kartlegger tiltaket og gir deg oversikt over hvilke krav som gjelder i både lov- og planverk, og hva som er mulig å få til på eiendommen. Om ønskelig kan vi også delta på forhåndskonferanser.

Nabovarsel

Vi sender ut nabovarsel med beskrivelse av tiltaket til alle naboer og gjenboere.

Utarbeidelse av søknad

Vi utarbeider en fullstendig søknad med nødvendige skjema, innhenter nødvendige tillatelser og uttalelser, og lager en beskrivelse av tiltaket.

Oppfølging

Vi følger opp søknaden sammen med deg etter at søknaden er sendt til kommunen, og besvarer eventuelle henvendelser. Når arbeidet er ferdig hjelper vi til med søknad om ferdigattest.

4.4
basert på 160+ omtaler

“Total Kontroll As har gjennom flere år bistått med tjenester i form av byggesøknader, id-kort og fornying av sentral godkjenning. Vi kan anbefale dette firmaet på det varmeste.”

BUEN Premium Hytter AS

Vi tilbyr gunstige rammeavtaler

Få en rammeavtale

Vår lange erfaring og kompetanse med byggesøknader gjør at vi kan tilby en komplett søknad, med alle vedlegg, til en fastpris. Med rammeavtale sikrer du dine byggeprosjekters fremdrift – vi vil alltid prioritere din søknad. I tilegg vil du også oppnå gunstigere priser til faste avtaler.