Digitalt kurs for å bli uavhengig kontrollør

Behovet for å ta til seg ny kunnskap rundt uavhengig kontroll økte da obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1.1.2013. Vårt nettbaserte kurs vil gi deg den kunnskapen du trenger for å utføre kontroll, samt stå ansvarlig for områder som skal bli kontrollert.

Ta kurset
4.4
basert på 160+ omtaler
A picture showing a construction site helmet

Vårt kursmateriell gir deg høy kunnskap rundt uavhengig kontroll

- Introduksjon av regelverket

- Kontrollområder

- Gjennomføring av uavhengig kontroll

- Godkjenning og kvalifikasjoner

- Kontrollforetakets uavhengighet

- Kommunen og krav til kontroll

4.4
basert på 160+ omtaler

HMS kurs for daglig leder var lett tilgjengelig, med kort vei fra bestilling til digital gjennomføring. Dette sparte meg for mye arbeidstid og gjorde at jeg nå har kursbevis på godkjent HMS kurs for daglig leder.

Eirik Austeng

Et kurs i uavhengig kontroll er like aktuelt for både kontrollør og foretaket som skal kontrolleres.

Ta kurset

Kurset er oversiktlig og lettleselig, samtidig som det gir deg alt du trenger å vite om uavhengig kontroll. Kurset avsluttes med en prøve etterfulgt av tilsendt diplom i posten.

Et kurs i uavhengig kontroll er like aktuelt for både kontrollør og foretaket som skal kontrolleres. Sørg for å ikke komme på etterskudd i en bransje som stadig er i utvikling! Et kurs vil hjelpe deg med dette!

Kontakt oss dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende kurs i uavhengig kontroll.

Ta kurset digitalt