Få bistand til byggesøknad

Det kan være utfordrende og tidkrevende å sette seg inn i hva som kreves i en byggesøknad. Ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Total Kontroll As har gjennom flere år bistått med tjenester i form av byggesøknader, id-kort og fornying av sentral godkjenning. Vi kan anbefale dette firmaet på det varmeste.

- Buen Premium Hytter