Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

Få ditt HMS-kurs for daglig leder

Få ditt kursbevis gjennom oss. Vårt kurs kan enkelt gjennomføres digitalt, og du kan ta det hvor det passer deg best. Klar for å starte?

Kurset tar max tre timer

Og det inneholder:

  • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
  • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
  • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
  • Arbeidsgivers plikter.
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
  • Verneombudets funksjon og oppgaver.
  • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
  • Bedriftshelsetjenestens funksjon.

HMS kurs for daglig leder var lett tilgjengelig, med kort vei fra bestilling til digital gjennomføring. Dette sparte meg for mye arbeidstid og gjorde at jeg nå har kursbevis på godkjent HMS kurs for daglig leder.

– Eirik Austeng

Lovpålagt for deg som daglig leder som har ansatte

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  Plikten til opplæring er personlig og kan derfor ikke delegeres. Vårt HMS kurs dekker de elementene som arbeidsgiver plikter å gjennomgå.

I løpet av kurset får du en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften, og hvilke krav det stilles til deg som arbeidsgiver. Du vil i tillegg til dette også komme innom internkontrollforskriften, og du vil få eksempler og tips på hvordan du som leder kan oppnå et vellykket HMS system i din bedrift.

Kurset avsluttes med en prøve, som blir dokumentert med kursbevis når prøven er bestått.

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på én til tre timer. Tradisjonelle kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Ved bestått prøve vil du få tilsendt kursbevis

C

Del 1

Tar for seg informasjon om kurset og målet med opplæringen.

C

Del 2

Gjennomgang av de mest sentrale delene ved arbeidsmiljøloven og relevante forskrifter.

C

Del 3

Består av en avsluttende prøve på ca. 25 spørsmål med svaralternativer.

Klar for å starte?

Loading...