Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

Bistand i tilsynssaker

Vi hjelper deg

Våre dyktige HMS- og kvalitetssikringsrådgivere har lang erfaring med tilsynssaker relatert til sentral godkjenning. Våre rådgivere jobber til daglig med HMS- og KS-systemoppsett for tilpassing av blant annet bedriftens rutiner i vårt styringssystem JobBox. Vi vet hvilken dokumentasjon som skal være på plass, og hva DiBK etterspør.

Viktig

Sjekklister, rutiner, avvikshåndtering og mye mer, er ikke noe som bare skal dokumenteres ved et tilsyn, det er noe man skal jobbe med kontinuerlig – det er lovpålagt i plan- og bygningsloven. Dette gjelder alle som driver med søknadspliktig arbeid uavhengig om foretaket har sentral godkjenning eller ikke.

Bli godt forberedt

Vi tilbyr alle våre kunder som bruker vårt styringssystem, JobBox, en bistand til å komme i gang med å få lagt til og tilpasset alle rutiner, prosedyrer, arbeidsbeskrivelser, sjekklister, ansatte osv. Dersom du allerede har benyttet deg av denne tjenesten vil du være godt forberedt dersom du får tilsyn.

Les mer om systemoppsett.

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert.

Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.

§ 25-1.Tilsynsplikt (utdrag fra Plan- og bygningsloven)

I JobBox har alle ansatte med seg hele kvalitetssystemet på mobilen eller nettbrett. Dermed er rutiner og kvalitetssikring tilgjengelig for alle – hele tiden. Dermed kan du som bedriftsleder være trygg på at de ansatte har tilgang til nødvendig dokumentasjon for å fylle lovpålagte krav, både innen PBL og arbeidsmiljøloven.

Prosessen ved bistand til tilsyn

 • Vi får oversendt kopi av tilsynet med oversikt over hvilken dokumentasjon som skal legges frem
 • En av våre rådgivere tar kontakt og avtaler dato og tid for et telefonmøte med delt skjerm
 • Vi lager klar rutiner og går igjennom rutinene sammen med deg
 • Vi viser hvordan sjekklister opprettes, endres og tilpasses prosjekt / tiltak.
 • Vi viser hvordan avvik opprettes og knyttes mot sjekklister og prosjekter
 • Vi viser hvordan sjekklister (med produksjonsunderlag) og avvik skal føres riktig i forhold til PBL
 • Vi sørger for at alt DiBK etterspør er oppdatert i styringssystemet
 • Dere får noen dager/uker til å utføre nødvendige endringer eller innhente dokumentasjon om nødvendig, før vi tar en ny samtale og gjennomgang på endringer dere har jobbet med i mellomtiden
 • Vi ser på sjekklister og avvik som er ført, for å se at utførelse er riktig
 • Nødvendige justeringer vil bli utført
 • Vi oppsummerer og går igjennom alt som skal sendes eller overleveres DiBK
 • Vi følger opp i hele prosessen frem til DiBK har avsluttet tilsynet, og evt. rådgir endringer som er nødvendig

– Det hjelper ikke at man er god til å kjøre bil om man ikke har førerkort!

Avdelingsdirektør for sentral godkjenning i DIBK, Steinar Andersen, sammenligner manglende KS-rutiner med kjøring uten førerkort.

Kilde: Byggmesteren.as

53002630

Ring oss på hverdager mellom 08:00-16:00.

Loading...