Bli godkjent for ansvarsrett

Stå som ansvarlig i byggesaker

Ansvarsrett er retten til å kunne påta seg bestemte oppgaver i visse tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det bekrefter óg ditt foretaks kvalifikasjoner til å ivareta kravene.

Krav om godkjenning av foretak kommer ikke til anvendelse på meldepliktige tiltak etter pbl § 81, § 85, § 86a eller § 86b, jf. saksbehandlingsforskriften kap. III, eller tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling etter saksbehandlingsforskriften § 5.

Ansvarlig søker

Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig utførende

Ansvarlig kontrollerende

Det er kommunen som tildeler ansvarsrett

Foretak må vise at de har tilstrekkelig kompetanse, erfaring og utdanning for å kunne påta seg ansvarsrett i byggesaker. Ettersom det er ulike typer tiltaksklasser, så er det også ulike krav som stilles til disse nivåene.

Kommunen foretrekker foretak som er sentralt godkjent

Sentral godkjenning er kvalitetsstempelet til Direktoratet for Byggkvalitet – dette viser at foretaket kan påta seg ansvarsrett i byggeprosjekter. En bedrift kan oppleve å vinne flere budrunder og få muligheten til ansvarsrett hvis de er sentralt godkjent. Stempelet øker troverdigehten ovenfor kommunen.

Det er ulike nivåer for ansvarsrett

Hvilken tiltaksklasse passer for ditt foretak?

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 1 omfatter tiltak, eller oppgaver/deler av tiltak, av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og hvor feil eller mangler kan føre til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Kilde: dibk.no

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 2 omfatter oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, der mangler eller feil kan føre til middels store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet eller tiltak av middels kompleksitet og vanskelighetsgrad der mangler eller feil kan føre til små eller middels store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Kilde: dibk.no

Tiltaksklasse 3

Tiltaksklasse 3 omfatter oppgaver med stor kompleksitet og vanskelighetsgrad eller oppgaver av middels kompleksitet og vanskelighetsgrad hvor mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Kilde: dibk.no

Vi er Norges største innsender av søknader til sentral godkjenning

Kravene foretaket ditt må oppfylle, samt hvilke funksjonsområder og tiltaksklasse som kan oppnås er for mange et tungt tema å sette seg inn i. Vår erfaring er at mange foretak ikke blir godkjent fordi søknaden er mangelfull eller ikke riktig utført. I noen tilfeller ser vi også at foretaket kan oppnå flere funksjonsområder enn først antatt. I tillegg kan vi være en veileder for ditt foretak dersom du ønsker å vite hva du eventuelt mangler for å kunne oppnå ønskelige godkjenningsområder.

Få et pristilbud

Vi hjelper deg og ditt foretak med å bli sentralt godkjent, slik at du kan påta deg ansvarsrett i byggesaker. Fyll ut skjemaet under, og vi vil gå igjennom sjekklisten sammen med deg.