BLACK FRIDAY - KLIKK HER

Vi har prisgaranti

liten varebil med sentral godkjenning

Bedriftens kvalitetsstempel

SENTRAL GODKJENNING – PÅ 1-2-3

Vi er størst i Norge på innsendinger av Sentral Godkjennings-søknader til DiBK. Våre dyktige saksbehandlere har sendt inn over 20 000 søknader. 

 

1. Fyll ut kontaktskjema eller ring oss på tlf. 53 00 26 30

Her får du oversikt over plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og annet regelverk som er relevant for bygg.
Her får du oversikt over plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og annet regelverk som er relevant for bygg.

1. Fyll ut kontaktskjema eller ring oss på tlf. 53 00 26 30

Søknadsplikten for tiltak som omfattes av plan- og bygningslovgivningen følger i utgangspunktet direkte av lovens kapittel 20. Da lovteksten ikke alltid gir rom for alle relevante presiseringer, gis det i visse tilfelle utfyllende bestemmelser i forskrift.

2. Vi tar oss av hele prosessen med å skrive søknad med relevant og riktig informasjon.

Sentral godkjenning - Direktoratet for byggkvalitet

3. Du har full fokus på din jobb mens du venter på svar.

Vi gir deg komplett oversikt over det du trenger for å kunne bli sentral godkjent
Vi gir deg komplett oversikt over det du trenger for å kunne bli sentral godkjent

3. Du har full fokus på din jobb mens du venter på svar.

4. Når du blir godkjent blir du varslet av oss.

Godkjenningsbevis sendes i posten.

KAMPANJEDAGER!

25% rabatt på Sentral Godkjenning

Oppfyller foretaket ditt myndighetenes krav – garanterer vi godkjente søknader!

Sentral godkjent - bygg og anlegg

Fakta om Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10), og innebærer at man blir godkjent for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen. Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

Der man tidligere kunne søke lokal godkjenning som erstatning for å være sentralt godkjent, skal man nå erklære ansvarsrett. Istedenfor å behandle søknader, skal kommunene drive tilsyn i større grad, for å kontrollere at foretak som erklærer ansvarsrett oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Vi tror derfor sjansen for å bli kontrollert er mye større for foretak som ikke har sentral godkjenning.

Sentral godkjenning - Direktoratet for byggkvalitet
Bestill klistremerker sentral godkjenning

Vi hjelper deg med:

  • Vurdering av foretakets organisasjon og samlet kompetanse, og at alle nødvendige opplysninger foreligger
  • Hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser det er mulig for foretaket å oppnå
  • Hva som er tilstrekkelig antall prosjekter i forhold til ønskede godkjenningsområder / tiltaksklasser og foretakets kompetanse
  • Vurdering av innsendte referanseprosjekter. At prosjektene er godt nok beskrevet og at nødvendige opplysninger foreligger
  • Se til at opplysninger om styringssystemet og revisjonserklæring foreligger, og evt. bistå kunden med utarbeidelse av revisjonserklæring
  • Fylle inn all informasjon i korrekte blanketter/søknadsskjemaer og sende søknaden inn til Direktoratet for Byggkvalitet.

Hva må din bedrift vise til for å bli godkjent?

  • At foretaket ikke skylder skatter og avgifter.
  • Hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret.
  • At foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte.
Bistand til sentral godkjenning - alle tiltaksklasser

Vi ble kontaktet av totalkontroll under vår prosess med sentral godkjenning, vi ble møtt av det hyggeligste og mest service innstilte teamet jeg har snakket med.
Johannes og Halvard har hjulpet meg forbi alle forventinger, hjulpet meg med saker jeg ikke visste var mulig som kommer til å bli en enorm resurs for firmaet mitt.
De får topp score og jeg vil anbefale dem til alle jeg kjenner som trenger denne informasjonen.
Haakon Gulliksen

Rørleggermester H P Gulliksen AS

KAMPANJEDAGER!

25% rabatt på Sentral Godkjenning

Oppfyller foretaket ditt myndighetenes krav – garanterer vi godkjente søknader!

Sentral godkjent - bygg og anlegg