Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

Ønsker du ansvarsrett?

Søk om sentral godkjenning

Du kan føle deg trygg hos oss – Norges største leverandør av søknader til sentral godkjenning.

Hva er sentral godkjenning?

Et kvalitetsstempel som bekrefter et foretaks kompetanse, kvalitet og seriøsitet til kommunen.

sentral godkjenning logo

Definisjon

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10), og innebærer at man blir godkjent for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen. Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

 

Erklæring av ansvarsrett

Der man tidligere kunne søke lokal godkjenning som erstatning for å være sentralt godkjent, skal man nå erklære ansvarsrett. Istedenfor å behandle søknader, skal kommunene drive tilsyn i større grad, for å kontrollere at foretak som erklærer ansvarsrett oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Vi tror derfor sjansen for å bli kontrollert er mye større for foretak som ikke har sentral godkjenning.

Siden 2011 har vi sendt tusentalls av søknader til DiBK. Erfaringen vår innen søknader skal være en trygghet for deg.

Finn din tiltaksklasse

Ønsker du å erklære ansvarsrett så er det en stor fordel å ha sentral godkjenning.

Tiltaksklasse 1:

Omfatter, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Tiltaksklasse 2:

Tiltak eller oppgaver av liten-til-middels kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Tiltaksklasse 3:

Utgjør tiltak eller oppgaver av middels-til-høy kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Som sentralt godkjent må du vise foretakets seriøsitet

I 2016 ble vilkårene for å søke sentral godkjenning endret – og det omfatter mer dokumentasjon nå enn tidligere. Målet med endringen var å enklere kunne vise at man er en seriøs aktør i byggebransjen.

Foretaket må vise at de ikke skylder skatter og avgifter.

Vise til hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret.

Bevise at foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte.

Få en komplett søknad av oss

Bistand til søknad om sentral godkjenning omfatter blant annet følgende arbeid:

– Vurdering av foretakets organisasjon og samlet kompetanse, og at alle nødvendige opplysninger foreligger.

– Hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser det er mulig for foretaket å oppnå.

– Hva som er tilstrekkelig antall prosjekter i forhold til ønskede godkjenningsområder / tiltaksklasser og foretakets kompetanse.

– Vurdering av innsendte referanseprosjekter, og at prosjektene er godt nok beskrevet samt at nødvendige opplysninger foreligger.

– Se til at opplysninger om styringssystemet og revisjonserklæringen foreligger, og evt. bistå kunden med utarbeidelse av revisjonserklæring.

– Fylle inn all informasjon i korrekte blanketter / søknadsskjemaer, og sende søknaden inn til Direktoratet for Byggkvalitet.

Vi har allerede bistått over 20.000 foretak til å bli sentralt godkjent

Vår garanti

Vi har over 10 års-erfaring med sentral godkjenning, og har opparbeidet oss en spisskompetanse innen nettopp dette. Garantien vår bygger derfor på kunnskap og erfaring i kartleggingsprosessen. Vi spør de riktige spørsmålene – og ut ifra dine svar kan vi raskt gi en vurdering på om ditt foretak er kvalifisert – og eventuelt hvilke fagområder og tiltaksklasser du kan få. 

Våre saksbehandlere har siden 2011 sendt inn tusenvis av søknader til DiBK. Vår erfaring innen søknader til sentral godkjenning skal være en trygghet for deg. 

Oppfyller du myndighetens krav – garanterer vi godkjente søknader.

Kravene foretaket ditt må oppfylle, samt hvilke funksjonsområder og tiltaksklasse som kan oppnås er for mange et tungt tema å sette seg inn i. Vår erfaring er at mange foretak ikke blir godkjent fordi søknaden er mangelfull eller ikke riktig utført. I noen tilfeller ser vi også at foretaket kan oppnå flere funksjonsområder enn først antatt. I tillegg kan vi være en veileder for ditt foretak dersom du ønsker å vite hva du eventuelt mangler for å kunne oppnå ønskelige godkjenningsområder.

Total Kontroll AS bistår ditt foretak med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning. Vår erfaring skal være en trygghet for deg ved at søknadene vi leverer for deg er korrekt og i henhold til krav. 

«Veldig fornøyd med utført arbeid. Sentral Godkjenning er på plass.»

– Egidijus Akavickas, Totalrenovering og Maling AS

«Det hyggeligste og mest serviceinnstilte teamet jeg har snakket med. Hjulpet meg med saker jeg ikke visste visste var mulig – som kommer til å bli en enorm ressurs for firmaet mitt.»

– Haakon Gulliksen, Elite Bad og Bolig AS

«Vi har benyttet Total Kontroll for innsending av sentralgodkjenning siden 2014 og er veldig fornøyd med jobben de gjør. De har tett oppfølging som gjør at vi føler oss godt ivaretatt.»

– Dag-Øyvind Johnsen, Alpha Elektro AS

Finn ut om ditt foretak kan bli sentralt godkjent

Loading...