Få sentral godkjenning

Gjør som over 10.000 godkjente bedrifter

Bruk en solid og erfaren leverandør av søknadstjenester.

53002630

Ring oss på hverdager mellom 08:00-16:00.

53002630

Ring oss på hverdager mellom 08:00-16:00.

Vi har prisgaranti

Over 10 års-erfaring

Ryddig prosess

Mer enn bare et stempel.

Som sentralt godkjent åpner det seg mange muligheter.

"

Øker troverdigheten ovenfor kommunen

Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter. Du behøver ikke å dokumentere bedriften sin kompetanse ovenfor kommunen, dersom de ønsker det ved ansvarserklæring, så lenge du er sentralt godkjent.

Gir din bedrift et konkurransefortrinn

Det er større sjanse for å vinne budrunder når det er lettere for kommunen/private å vite at ditt foretak er seriøst og av kvalitet. Sentral godkjenningen er stempelet du trenger.

Bli mer attraktiv i markedet

Å ha et kvalitetsstempel på bedriftsbiler kan gjøre deg mer attraktiv for flere potensielle kunder.

Åpner muligheten for ansvarsrett i byggeprosjekter

Tiltaksklasse 1:

Omfatter, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Tiltaksklasse 2:

Tiltak eller oppgaver av liten-til-middels kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Tiltaksklasse 3:

Utgjør tiltak eller oppgaver av middels-til-høy kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Vår garanti til deg

Vi har over 10 års-erfaring med sentral godkjenning, og har opparbeidet oss en spisskompetanse innen nettopp dette. Garantien vår bygger derfor på kunnskap og erfaring i kartleggingsprosessen. Vi spør de riktige spørsmålene – og ut ifra dine svar kan vi raskt gi en vurdering på om ditt foretak er kvalifisert – og eventuelt hvilke fagområder og tiltaksklasser du kan få. 

Våre saksbehandlere har siden 2011 sendt inn tusenvis av søknader til DiBK. Vår erfaring innen søknader til sentral godkjenning skal være en trygghet for deg. 

Oppfyller du myndighetenes krav – garanterer vi godkjente søknader.

Bli sentralt godkjent via oss

Hvorfor bruke bistand til søknaden?

Kravene foretaket ditt må oppfylle, samt hvilke funksjonsområder og tiltaksklasse som kan oppnås er for mange et tungt tema å sette seg inn i. Vår erfaring er at mange foretak ikke blir godkjent fordi søknaden er mangelfull eller ikke riktig utført. I noen tilfeller ser vi også at foretaket kan oppnå flere funksjonsområder enn først antatt. I tillegg kan vi være en veileder for ditt foretak dersom du ønsker å vite hva du eventuelt mangler for å kunne oppnå ønskelige godkjenningsområder.

Total Kontroll AS bistår ditt foretak med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning. Vår erfaring skal være en trygghet for deg ved at søknadene vi leverer for deg er korrekt og i henhold til krav. 

Fakta om sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10), og innebærer at man blir godkjent for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

Der man tidligere kunne søke lokal godkjenning som erstatning for å være sentralt godkjent, skal man nå erklære ansvarsrett. Istedenfor å behandle søknader, skal kommunene drive tilsyn i større grad, for å kontrollere at foretak som erklærer ansvarsrett oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Vi tror derfor sjansen for å bli kontrollert er mye større for foretak som ikke har sentral godkjenning.

Siden 2011 har vi sendt tusentalls av søknader til DiBK. Erfaringen vår innen søknader skal være en trygghet for deg.

Bistand til søknad om sentral godkjenning omfatter bl. a. følgende arbeid:

  • Vurdering av foretakets organisasjon og samlet kompetanse, og at alle nødvendige opplysninger foreligger.
  • Hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser det er mulig for foretaket å oppnå.
  • Hva som er tilstrekkelig antall prosjekter i forhold til ønskede godkjenningsområder / tiltaksklasser og foretakets kompetanse.
  • Vurdering av innsendte referanseprosjekter, og at prosjektene er godt nok beskrevet samt at nødvendige opplysninger foreligger.
  • Se til at opplysninger om styringssystemet og revisjonserklæringen foreligger, og evt. bistå kunden med utarbeidelse av revisjonserklæring.
  • Fylle inn all informasjon i korrekte blanketter / søknadsskjemaer, og sende søknaden inn til Direktoratet for Byggkvalitet.

01.01.2016 ble vilkårene for å søke sentral godkjenning endret. Målet med endringen er å enklere kunne vise at man er en seriøs aktør i byggebransjen. Det omfatter mer dokumentasjon enn tidligere. 

 

De som blir sentralt godkjent må vise til:

  • At foretaket ikke skylder skatter og avgifter.
  • Hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret.
  • At foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte.

Ta kontakt for en rask vurdering av ditt selskap