Sentral godkjenning varebil
Ansvarsrett i byggeprosjekter

FÅ SENTRAL GODKJENNING – PÅ 1-2-3

Vi er størst i Norge på innsendinger av søknader om sentral godkjenning til DiBK. Våre dyktige saksbehandlere har sendt inn over 20 000 søknader. 

Vår garanti til deg

Garantien bygger på vår kunnskap og erfaring i kartleggingsprosessen i samtaler med deg. Vi spør de riktige spørsmålene – ut i fra dine svar kan vi raskt gi en vurdering på om ditt foretak er kvalifisert – og eventuelt hvilke fagområder og tiltaksklasser du kan få.

Siden 2011 har vi sendt tusentalls av søknader til DiBK. Erfaringen vår innen søknader skal være en trygghet for deg.

Oppfyller foretaket ditt myndighetens krav – garanterer vi godkjente søknader.

Sjekk om du kan få sentral godkjenning

Vi hjelper deg med tiltaksklassene og byggesøknaden

Ditt kvalitetsstempel

Sentral Godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10), og innebærer at man blir godkjent for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen. Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

Der man tidligere kunne søke lokal godkjenning som erstatning for å være sentralt godkjent, skal man nå erklære ansvarsrett. Istedenfor å behandle søknader, skal kommunene drive tilsyn i større grad, for å kontrollere at foretak som erklærer ansvarsrett oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Vi tror derfor sjansen for å bli kontrollert er mye større for foretak som ikke har sentral godkjenning.

Sentral godkjenning - Direktoratet for byggkvalitet

Vi forenkler prosessen

Kravene foretaket ditt må oppfylle, samt hvilke funksjonsområder og tiltaksklasse som kan oppnås er for mange et tungt tema å sette seg inn i. Vår erfaring er at mange foretak ikke blir godkjent, fordi søknaden er mangelfull eller ikke riktig utført.

I noen tilfeller ser vi også at foretaket kan oppnå flere funksjonsområder enn først antatt. I tillegg kan vi være en veileder for ditt foretak dersom du ønsker å vite hva du eventuelt mangler for å kunne oppnå ønskelige godkjenningsområder.

Total Kontroll AS bistår ditt foretak med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning. Vår erfaring skal være en trygghet for deg ved at søknadene vi leverer for deg er korrekt og i henhold til krav.

Vi hjelper med

– Vurdering av foretakets organisasjon og samlet kompetanse.

– Informere om hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser som passer for din bedrift.

– Vurdering av innsendte referanseprosjekter.

– Se til at opplysninger om styringssystemet og revisjonserklæring foreligger, og evt. bistå kunden med utarbeidelse av revisjonserklæring.

– Fylle inn all informasjon i korrekte blanketter/søknadsskjemaer og sende søknaden inn til Direktoratet for Byggkvalitet.

Få et pristilbud!

Oppfyller foretaket ditt myndighetenes krav – garanterer vi godkjente søknader!

Vi bistår ditt foretak med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning. Vår erfaring skal være en trygghet for deg ved at søknadene vi leverer for deg er korrekt og i henhold til krav.