Bistand i tilsynssaker

Våre dyktige HMS- og kvalitetssikringsrådgivere har lang erfaring med tilsynssaker relatert til sentral godkjenning. Våre rådgivere jobber til daglig med HMS- og KS-systemoppsett for tilpassing av blant annet bedriftens rutiner i vårt styringssystem JobBox. Vi vet hvilken dokumentasjon som skal være på plass, og hva DiBK etterspør.

Vi hjelper deg med tilsynssaker

Kontakt oss

Sjekklister, rutiner, avvikshåndtering og mye mer, er ikke noe som bare skal dokumenteres ved et tilsyn, det er noe man skal jobbe med kontinuerlig – det er lovpålagt i plan- og bygningsloven. Dette gjelder alle som driver med søknadspliktig arbeid uavhengig om foretaket har sentral godkjenning eller ikke.

Dersom du er usikker på hvordan du skal gjøre denne revisjonen, eller er usikker på hva du trenger av HMS-rutiner, kan vi i Total Kontroll hjelpe deg med dette. Vi bistår med din årlige revisjon, og passer på at du har alle rutiner på stell, og veileder deg i bruk av ditt HMS/Internkontrollsystem.

Vi tilbyr alle våre kunder som bruker vårt styringssystem, JobBox, en bistand til å komme i gang med å få lagt til og tilpasset alle rutiner, prosedyrer, arbeidsbeskrivelser, sjekklister, ansatte osv. Dersom du allerede har benyttet deg av denne tjenesten vil du være godt forberedt dersom du får tilsyn.

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. § 25-1. Tilsynsplikt (utdrag fra Plan- og bygningsloven).

I JobBox har alle ansatte med seg hele kvalitetssystemet på mobilen eller nettbrett. Dermed er rutiner og kvalitetssikring tilgjengelig for alle – hele tiden. Dermed kan du som bedriftsleder være trygg på at de ansatte har tilgang til nødvendig dokumentasjon for å fylle lovpålagte krav, både innen PBL og arbeidsmiljøloven.

Trenger du hjelp med intern revisjon?