Mesterbrev

uten skolegang

Vi har en stolt historie med søknader for å bli mester

Som første tilbyder av denne tjenesten er vi stolt over å ha utrolige 100% godkjente søknader. Våre dyktige saksbehandlere godtar kun kandidater som har mulighet for å bli mester – det skal være trygt å velge oss.

Vårt mål

Vi ønsker å bidra til at norske arbeidere får de kompetansebevisene og mulighetene i arbeidslivet som de fortjener.

Gjøre en forskjell

Mestermerket er et kvalitetsstempel som kan være positivt i markedsføringen av din bedrift.

Sammen om søknaden

Våre dyktige saksbehandlere har erfaring om søknadsprosessen og hvordan søknaden skal formuleres. I samarbeid med deg, vil de utfylle din søknad på best mulig måte.

Mesterbrev uten skolegang

Vår Prosess

Telefonintervju

Vi sjekker med deg om du utfyller alle kriteriene for å bli mester. Vi er stolt over å ha 100% uttelling på alle våre mesterbrev, så kommer du videre fra dette steget så er du en god kandidat.

Intervju med saksbehandler

Dette intervjuet kan ta mer enn 2 timer. Dette er for å forsikre oss om at du har alle dokumentene vi trenger, og er motivert til å utføre hele prosessen.

Vi skriver søknaden for deg

Våre saksbehandlere vil skrive søknaden for deg når de har fått tildelt informasjonen de trenger. Søknaden vil bli sendt til deg slik at du kan videresende til mesterbrevnemnda.

%

Godkjente Mesterbrevsøknader

Kort ventetid hos oss - kun 90 dager

Du vil få søknaden tilsendt etter at våre saksbehandlere har skrevet den; klar for sending til mesterbrevnemnda. Vi står ikke ansvarlig for behandlingstiden til mesterbrevnemnda.

Suksesshistorier

Jeg kan stå som ansvarlig søker på mine egne prosjekter. Jeg har et kvalitetsstempel som trygger kundene og viser at jeg kan utføre jobben med kvalitet og fagkompetanse.

Jeg kan justere opp lønn da jeg har mer ansvar og kan ta meg av det administrative i byggeprosesser. I tillegg kan jeg ta på meg å ha lærlinger for opplæring og få rekruttert nye i bransjen. Bistå andre entreprenører som ikke har mesterbrev og være en ressurs for de.

Jarle Byfuglien

Ble mester via Total Kontroll

Er du kvalifisert?

Kompetansebevis

Fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i.

}

Praksis

Minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve.

Erfaring som leder

Minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar.

Læreplan

Oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det aktuelle mesterfaget.

Hvorfor bruke bistand til mesterbrev?

Våre dyktige saksbehandlere har erfaring om søknadsprosessen og hvordan søknaden skal formuleres. I samarbeid med deg, vil de utfylle din søknad på best mulig måte. Vi gjør oppmerksom på at vår bistand i søkeprosessen krever også mye av deg, og at dette ikke er en snarvei til mesterbrev.

Med vår solide kompetanse på utforming av mesterbrevsøknader, sørger vi for at hele din kompetanse blir formulert på best mulig måte.

Fordeler ved å søke via oss
  • Du mister ikke tid, arbeidskraft eller penger på skolegang.
  • Det er ingen prøver eller eksamen som må bestås.
  • Du trenger kun å dokumentere din kompetanse og erfaring.
Hva menes med forretningsmessig ansvar?

Med forretningsmessig ansvar menes som hovedregel at kandidaten driver egen håndverksbedrift i det aktuelle mesterfaget, med det hele og fulle ansvar for bedriften. Andre formelle roller som inneholder tilstrekkelig ansvar innenfor læreplanens hovedområder kan vurderes.

Kan jeg søke mesterbrev?

For å få innvilget mesterbrevet må en tilfredsstille praksiskrav etter realkompetanseforskriften. Dette innebærer også dokumentasjon av denne praksisen. For ytterligere informasjon om praksis og dokumentasjon kan du se nedenfor.

Ta kontakt i dag