BLACK FRIDAY - KLIKK HER

Intern

REVISJON

HMS-/Internkontrollsystem

Alle bedrifter med ansatte er i følge arbeidsmiljøloven pålagt å ha jevnlige oppdateringer og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. Dette for å sikre at bedriftens rutiner er oppdaterte, og at man gjennomfører det systematiske HMS-arbeidet man er lovpålagt å gjøre.

Dersom du er usikker på hvordan du skal gjøre denne revisjonen, eller er usikker på hva du trenger av HMS-rutiner, kan vi i Total Kontroll hjelpe deg med dette. Vi bistår med din årlige revisjon, og passer på at du har alle rutiner på stell, og veileder deg i bruk av ditt HMS/Internkontrollsystem.

KVALITETSSIKRINGSRUTINER

Har din bedrift Sentral Godkjenning? Da stiller Byggesaksforskriften (SAK10) krav til at du har rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av dine kvalitetssikringsrutiner. Det er vanlig å foreta en intern revisjon én gang i året. Alle bedrifter med Sentral Godkjenning skal ha skriftlige kvalitetssikringsrutiner som beskriver hvordan de ivaretar det ansvaret som kommer med godkjenningen. Bedrifter som ikke har tilfredsstillende rutiner kan få advarsler fra Direktoratet for Byggkvalitet, eller i verste fall miste sin Sentral Godkjenning.

Vi kan hjelpe deg med din årlige revisjon, slik at du får på plass alle de rutinene du trenger. Vi går igjennom alle rutinene, oppdaterer, og gjør endringer i henhold til forskrifter og bedriftens karakter. Er det mangler i rutinene ordner vi dette, slik at de tilfredsstiller kravene til DiBK.

La oss starte noe fantastisk sammen
Si Hei!

Vi blir alltid glad for å kunne bistå både mennesker og bedrifter med smidige løsninger til en lettere arbeidshverdag.