Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

HMS-håndbok

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til lov og forskrifter. Det stilles en rekke konkrete krav i HMS-regelverket til hvordan man jobber med HMS. HMS-arbeidet skal være systematisk, kontinuerlig og dokumentert.

HMS-håndboken fra Total Kontroll viser hvordan ditt firma skal arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Håndboken skal være et praktisk arbeidsverktøy for ledelsen og de ansatte, slik at hver ansatt har oversikt over og kontinuitet i HMS-arbeidet. Den skal også være et referansedokument overfor tilsynsmyndighetene.

Hver arbeidstaker skal ha sin egen bok, som skal være tilgjengelig på arbeidsplassen, i bilen eller lignende. Arbeidstakeren er pliktig til å gjøre seg kjent med boken og innholdet.

Boken inngår i et abonnement med årlig oppdatering. La oss ta oss av det praktiske, mens du konsentrerer deg om arbeidet ditt. Hvert år får alle arbeidstakere tilsendt oppdaterte innhold som de selv kan sette inn i boken.

Boken er på norsk, men arbeidsinstrukser og bruk av arbeidsutstyr i henhold til HMS på arbeidsplassen er illustrert med store bilder, noe som gjør at utenlandske arbeidstakere også kan nytte seg av boken.

Hva inneholder boken?

 • Oversikt og praktisk informasjon om bedriften
 • Organisasjonskart og telefonliste
 • Varslingsplan
 • Beskrivelse av HMS-ansvar
 • Oppfølgingsplan for sykefravær
 • Viktige datoer i firmaet, som feriedager og lignende
 • Bruk av utstyr på byggeplassen, illustrert med bilder
 • Arbeidsmiljøloven (utdrag)
 • Sentrale HMS forskrifter (utdrag)
 • Kjemikalier og farlig avfall
 • Risikovurdering og personlig sikkerhetsinstrukser
 • Rutiner og regler rundt ansettelsesforhold
 • Rutiner rundt fravær, sykepenger og permittering
 • Rutiner rundt registrering av ulykker
 • Skjema for avviksmelding
 • Skjema for egenmelding
 • Skjema for risikoanalyse
 • Kalender for inneværende år

Fakta om boken

Boken består av totalt 128 sider. Omslaget består av en ringperm for ekstra beskyttelse. Størrelse på boken er ca. 22×19 cm, og inneholder sider i A5 størrelse.
Ringpermen kan åpnes og lukkes slik at sider som eksempelvis egenmeldingsskjema enkelt kan tas ut og leveres overordnede. På denne måten kan boken også enkelt oppdateres med nye skjema og ark ved behov.

Oppdatering og bruk

HMS-håndboken skal oppdateres årlig. Endringer i foretaket, for eksempel endring av verneombud, skal oppdateres i alle arbeidstakers bøker. Vi vil sammen med dere gå igjennom eventuelle endringer hvert år, oppdatere denne informasjonen, og sende ut nye sider som erstatter de utdaterte. Boken oppdateres årlig med nye skjema og ny kalender. Dette kan hver arbeidstaker enkelt bytte ut selv. På denne måten blir årlig opp-dateringer enkel og rimelig.

Obs! Ved endringer i lovverket og/eller forskrifter vil hele eller større deler av innholdet byttes ut.

Loading...