Julekampanje! Spar opptil 50% på våre produkter i desember

Digitalt kurs i Verneombud

Få gjennomført det obligatoriske verneombudkurset via oss. Hos oss er kurset nettbasert og du kan fullføre kurset hvor det passer deg best.

Kurset dekker alt som kreves av arbeidstilsynet

Og det inneholder:

  • Roller i arbeidsmiljøarbeid
  • Verneombudsarbeidet i praksis
  • Systematisk HMS-arbeid for verneombud
  • Sykefraværsarbeid for verneombud
  • HMS-begreper og lovverk, med vekt på styringskravene (§5.1 – 5.8 i internkontrollforskriften)
  • Gjennomgang av Arbeidsmiljøloven, med vekt på plikter for VO, AMU og medarbeider, samt lovkrav til arbeidsmiljøet

Gir deg den nødvendige kunnskapen

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Arbeidsmiljølovens § 6-1 fastsetter foretakets plikt til å velge verneombud.

I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud, men dersom det er færre enn ti arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, for eksempel at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Avtalen skal inneholde en beskrivelse av hvilken alternativ ordning som er valgt for å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. (Kilde: Arbeidstilsynet)

Vårt verneombudskurs dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.

Ved bestått prøve vil du få tilsendt kursbevis

C

Fleksibilitet

Nettbaserte kurs fra Total Kontroll er en fleksibel løsning for selvstudier der du selv tilrettelegger kurset etter dine egne premisser.

Klar for å starte?

Loading...