Bli godkjent som

Uavhengig kontrollør

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1.1.2013. Behovet for bedrifter med godkjenning for gjennomføring av kontroller har økt betraktelig.

53002630

Ring oss på hverdager mellom 08:00-16:00.

N

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse. Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

Hvorfor bli uavhengig kontrollør?

Flere fordeler

 • Økt oppdragsmengde
 • Økt omsetning

Kompetansekrav

Foretakene må:

 • Ha fagkompetanse på minst samme nivå som er nødvendig for å få sentral godkjenning innen de områdene som skal kontrolleres
 • Ha et styringssystem som er tilpasset kontrollfunksjonen, det får du hos oss!
 • Vise at de har utført kontroll av andre foretak, eksempelvis tredjepartskontroll eller kontroll av underleverandører.

Kontrollområder

Tiltaksklasse 1

 • Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.
 • Lufttetthet i nye boliger.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltaksklasse 2 og 3

 • Bygningsfysikk, herunder lufttetthet
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Geoteknikk
 • Brannsikkerhet
 • Våtrom, men kun for boliger