Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

Bli godkjent som uavhengig kontrollør

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1.1.2013. Behovet for bedrifter med godkjenning for gjennomføring av kontroller har økt betraktelig.

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse. Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

Hvorfor bli uavhengig kontrollør?

Flere fordeler

 • Økt oppdragsmengde
 • Økt omsetning

Kompetansekrav

Foretakene må:

 • Ha fagkompetanse på minst samme nivå som er nødvendig for å få sentral godkjenning innen de områdene som skal kontrolleres
 • Ha et styringssystem som er tilpasset kontrollfunksjonen, det får du hos oss!
 • Vise at de har utført kontroll av andre foretak, eksempelvis tredjepartskontroll eller kontroll av underleverandører.

Kontrollområder

Tiltaksklasse 1

 • Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.
 • Lufttetthet i nye boliger.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltaksklasse 2 og 3

 • Bygningsfysikk, herunder lufttetthet
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Geoteknikk
 • Brannsikkerhet
 • Våtrom, men kun for boliger
Loading...