Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

JobBox® HMS

Komplett system for internkontroll

Et skreddersydd system som forenkler hverdagen til tusenvis av arbeidere. JobBox® utfyller alle de åtte kravene i Internkontrollforskriften §5.

JobBox Avvikssystem

Handlingsplan

Risikovurdering

Stoffkartotek

HMS-dokumenter

Organisasjonskart

Syns du HMS og internkontroll er vanskelig? Det fikser JobBox HMS for deg!

Full av maler - klar til bruk

Nå slipper du å starte på blanke ark hver gang du skal drive med HMS. I JobBox HMS finner du maler klar for bruk, med din bedrifts logo – klar for å brukes. Alle malene og dokumentene er laget for å innfri kravene i internkontrollforskriften.

Slå sammen og skriv ut

Du kan enkelt slå sammen og skrive ut dokumenter fra hele dokumentsenteret, og automatisk få generert innholdsfortegnelse.

Gode verktøy som er enkle å bruke

Handlingsplan

JobBox har et eget spesiallaget verktøy for oppretting og håndtering av handlingsplaner. En handlingsplan kan også opprettes direkte fra et avvik eller en RUH, slik at man slipper å skrive inn informasjon to ganger. I tillegg vil det være en kobling mellom hendelse og handlingsplan for systematisk HMS-arbeid.

Risikovurdering

I JobBox finner du et eget verktøy for utarbeiding av risikovurderinger. Alle risikoforhold vurderes med sannsynlighet og konsekvens, og følges opp ved å evaluere risikoen og dermed avgjøre om og hvilke risikoreduserende tiltak som skal utføres. Alle tiltak kan tildeles en ansvarlig, som vil vises i oppgavelisten til den ansatte.

Kartleggingsverktøy

Ved å bruke sjekklisteverktøyet i JobBox kan du utarbeide dine egne kartleggingsverktøy i ditt HMS og internkontrollarbeid. Typiske kartlegginger er fysiske arbeidsforhold, daglig drift, kontroll av anlegg og utstyr, samt vernerunder dersom virksomheten har krav til dette.

Full oversikt over bilparken

Tilpasset for personalet

Personaldokumenter

Legg inn oversikt over alle kompetanse, kursbevis og sertifikater på dine ansatte. Du kan også opprette avtaledokumenter eller lignende, og knytte dette opp mot de ansatte, som du også kan velge å dele med den aktuelle personen, slik at både bedriften og den ansatte kan se hvilken informasjon som er lagret.

Organisasjonskart

Organisasjonskart genereres automatisk når du legger inn dine ansatte i systemet. Du kan opprette avdelinger og velge hvem som er ansvarlig for en avdeling (eller lag/arbeidsgruppe etc.).

Nærmeste pårørende og medarbeidere

Alle ansatte kan legge inn én eller flere pårørende, og velge relasjon. Her legger man inn kontaktinformasjon dersom det skulle oppstå noe med en ansatt. Denne informasjonen er tilgjengelig for alle ansatte i systemet, slik at en kollega raskt kan slå opp denne infoen umiddelbart ved behov.

Stoffkartoteket

I stoffkartoteket kan du legge inn alle sikkerhetsblad og verneblad for alle aktuelle stoffer som finnes i bedriften. En enkelt oversikt gir informasjon om hvilke helsefarer hvert stoff har. Sikkerhetsblad og verneblad kan enkelt lenkes til ekstern side eller legges inn som PDF.

Les hva våre kunder sier

- Me kan trygt anbefale JobBox

«Me benytter JobBox til å dokumentere arbeid, spesielt for prosjektering og utføring. I tillegg har JobBox eit enkelt og brukarvennleg system for registrering og oppfølging av avvik og RUH. Me har stort fokus på HMS-arbeid, ved kontinuerleg utføring av risikovurderingar, sikker jobb analysar, vernerundar med meir. JobBox har dei reiskapane me treng i vårt HMS-arbeid.»

– HMS-ansvarlig i Gravdalgruppa

Få en gratis demo av JobBox HMS

Loading...