Alle virksomheter skal ha et system for HMS og internkontroll.

Et enkelt system

for HMS og internkontroll

Prosjektstyring gir deg og alle dine ansatte full oversikt over fremgang og status i prosjektene dine. Her finner du alle dokumenter, sjekklister og bilder som er knyttet til prosjektet eller oppgavene som skal utføres.

Skybasert

Alltid tilgjengelig

Mobiltilpasset

Arbeidstilsynet sier følgende:

Alle foretak er pliktig til
systematisk gjennomføring av tiltak som
kontinuerlig forbedrer og forebygger
helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

kilde: Arbeidstilsynet

JobBox HMS og internkontroll

«JobBox» inneholder de verktøyene din bedrift er pålagt gjennom internkontrollforskriften.

Mye av kravene innen HMS handler om rutiner og instrukser som forteller om hvordan bedriften systematisk arbeider med HMS tiltak. JobBox har hundrevis av maler som kan brukes som utgangspunkt med tilpassing til din virksomhet. Dermed kan du spare deg for mye arbeid ved å ta bruk det vi allerede har utarbeidet.

Om du i tillegg ønsker at vi skal bistå deg i dette arbeidet så har vi HMS rådgivere som sammen med deg kartlegger bedriften, og tilpasser dokumenter og rutiner.

Vi kan levere både HMS system og HMS rådgiver slik at ditt selskap tilfredsstiller regelverket.

Innhold og verktøy i JobBox HMS

Maler – klar til bruk

Få tilgang til over 200 maler / eksempler som med enkle grep kan tilpasses din virksomhet. Her finner du maler for arbeidsmiljø, kontrakter, ansettelsesavtaler, ferie, fravær og egenmeldingsskjema med mer.

Verktøy for RUH

JobBox har et eget verktøy for registrering av RUH (Rapport for Uønskede Hendelser) som enkelt er tilgjengelig for alle ansatte. Å registrere en RUH er gjort på få minutter, og kan gjøres direkte på stedet med bruk av en mobiltelefon. Du kan også bruke mobiltelefonens kamera å legge ved bilder.

Maler for HMS

Inneholder maler for fastsettelse av mål for helse, miljø og sikkerhet som skal dokumenteres skriftlig ved forespørsel fra arbeidstilsynet. Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt ved å fylle inn informasjon i systemet.

Verktøy for Avvik

JobBox har et eget verktøy for registrering av avvik. Avvik kan oppstå på lager, verksted eller kontor, og handler om å opprette saker på alle hendelser som oppstår i bedriften, og som skal utbedres. Å registrere en avvik er gjort på få minutter, og kan gjøres direkte på stedet med bruk av en mobiltelefon. Du kan også bruke mobiltelefonens kamera å legge ved bilder.

Maler for internkontroll

Inneholder maler og eksempler på dokumentasjon det stilles krav til i internkontrollforskriften. Dokumentene skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Lag oppgaver

JobBox har et eget verktøy for registrering av oppgaver. Her kan du opprette oppgaver til de ansatte, der én eller flere kan være involvert. Oppgaven havner i oppgavelisten til de involverte, og forsvinner ikke før oppgaven er utført.

Dokumenter

Last opp dine egne dokumenter. Det er ikke nødvendig å bruke tekstverktøyet i JobBox. Du kan fint laste opp Word, excel og tekstdokumenter, JobBox kan lese og vise dokumentene direkte i nettleseren.

Automatisk oppgaveliste

Alle hendelser som en ansatt blir ansvarlig for, havner i den ansattes oppgaveliste. Dersom et avvik blir opprettet, havner det i oppgavelisten, og forsvinner ikke derfra før avviket er lukket. Når avviket er lukket blir oppgaven automatisk markert som utført i den ansattes oppgaveliste.

Firmalogo på alle dokumenter

Du kan enkelt legge inn firmalogo og firmainformasjon slik at dette automatisk kommer med på alle utskrifter.

Verktøy for handlingsplan

JobBox har et eget spesiallaget verktøy for oppretting og håndtering av handlingsplaner. En handlingsplan kan også opprettes direkte fra et avvik eller en RUH, slik at man slipper å skrive inn informasjon to ganger. I tillegg vil det være en kobling mellom hendelse og handlingsplan for systematisk HMS arbeid.

Slå sammen og skriv ut

Fra HMS dokumenter kan du enkelt slå sammen og skrive ut dokumenter fra hele dokumentsenteret, og automatisk få generert innholdsfortegnelse.

Kartleggingsverktøy med sjekklister

Ved å bruke sjekklisteverktøyet i JobBox kan du utarbeide dine egne kartleggingsverktøy i ditt HMS og internkontrollarbeid. Typiske kartlegginger er fysiske arbeidsforhold, daglig drift, kontroll av anlegg og utstyr, samt vernerunder dersom virksomheten har krav til dette.

Organisasjonskart

Organisasjonskart genereres automatisk når du legger inn dine ansatte i systemet. Du kan opprette avdelinger og velge hvem som er ansvarlig for en avdeling (eller lag/arbeidsgruppe etc.).

Kartleggingsverktøy med sjekklister

Ved å bruke sjekklisteverktøyet i JobBox kan du utarbeide dine egne kartleggingsverktøy i ditt HMS og internkontrollarbeid. Typiske kartlegginger er fysiske arbeidsforhold, daglig drift, kontroll av anlegg og utstyr, samt vernerunder dersom virksomheten har krav til dette.

Medarbeidere og nærmeste pårørende

Alle ansatte kan legge inn  én eller flere pårørende, og velge relasjon. Her legger man inn kontaktinformasjon dersom det skulle oppstå noe med en ansatt. Denne informasjonen er tilgjengelig for alle ansatte i systemet, slik at en kollega raskt kan slå opp denne infoen umiddelbart ved behov.

Risikovurdering

JobBox har et eget verktøy for utarbeiding av risikovurderinger. Alle risikoforhold vurderes med sannsynlighet og konsekvens, og følges opp ved å evaluere risikoen og dermed avgjøre om og hvilke risikoreduserende tiltak som skal utføres. Alle tiltak kan tildeles en ansvarlig, som vil vises i oppgavelisten til den ansatte.

HMS-dokumentsenter

I JobBox HMS-dokumenter kan du legge inn alle gjeldende styringsdokumenter. Du finner egen kategorier for rutiner og instrukser, personaldokumenter, økonomi og selskapsinformasjon, kartleggingsdokumenter og andre dokumenter din virksomhet styrer etter.

Varslinger på SMS/E-post

JobBox sitt varslingssystem kan enkelt tilpasses etter ønske. Vi har allerede laget mange hendelser, som du og dine ansatte kan velge å motta. Hendelser vil alltid vises i JobBox sitt varslingssenter, men du kan også velge å motta viktige hendelser på SMS og/eller e-post. En hendelse er for eksempel at en RUH har blitt opprettet, eller at du er ansvarlig for å utbedre et avvik, eller fylle ut en sjekkliste for vernerunde. Du varsles umiddelbart.

Personaldokumenter

Legg inn oversikt over alle kompetanse, kursbevis og sertifikater på dine ansatte. Du kan også opprette avtaledokumenter eller lignende, og knytte dette opp mot de ansatte, som du også kan velge å dele med den aktuelle personen, slik at både bedriften og den ansatte kan se hvilken informasjon som er lagret.

Stoffkartotek

I stoffkartoteket kan du legge inn alle sikkerhetsblad og verneblad for alle aktuelle stoffer som finnes i bedriften. En enkelt oversikt gir informasjon om hvilke helsefarer hvert stoff har. Sikkerhetsblad og verneblad kan enkelt lenkes til ekstern side eller legges inn som PDF.

DiBK sier følgende:

Alle foretak som erklærer ansvarsrett skal ha
skriftlige rutiner for kvalitetssikring
som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold
av plan- og bygningsloven.

Kilde: Direktoratet for Byggkvalitet

Vi har kvalitetssikringsrådgivere

Vi har egne dedikerte KS rådgivere som kan bistå deg i arbeidet med å tilpasse KS systemet til din bedrift.

Vi vet at mange står fast når HE, UE, DiBK eller arbeidstilsynet ber om dokumentasjon, og det er dette vi skal hjelpe deg med å få på plass.

Dette gjøres ved å gå igjennom alle dokumenter og rutiner bedriften har, slik at vi får satt dette i system i JobBox, slik at dere kan jobbe effektivt og få god dokumentasjon ved minst mulig arbeid i systemet.

Utarbeidelse om søknad om tiltak Nabovarsler Opplysninger om tiltakets ytre rammer Koordinattabell Lokal godkjenning til kunde Kontrollere prosjektet i forhold til arealplan, lov og forskrift Utarbeide gjennomføringsplan Utarbeide beskrivelsesbrev, -selge prosjektet til kommunen Beregne utnyttelsesgraden for tiltaket/eiendommen
Et fantastisk styringssystem og kvalitetssystem for bygg og anleggsbransjen

Vis verden at du bruker JobBox som ditt styringssystem!

Her kan du laste ned JobBox logo for bruk i din markedsføring.

Suksesshistorier

Få hjelp til søknaden for mesterbrev via oss

Totalt kontroll hjalp meg til å få på plass mitt mesterbrev. Uten deres bistand hadde det vært vanskelig å få til.
Takk for god hjelp.
Lars-Martin Norheim

Ble mester via Total Kontroll

Mesterbrev uten skolegang

Jeg kan stå som ansvarlig søker på mine egne prosjekter. Jeg har et kvalitetsstempel som trygger kundene og viser at jeg kan utføre jobben med kvalitet og fagkompetanse.

Jeg kan justere opp lønn da jeg har mer ansvar og kan ta meg av det administrative i byggeprosesser. I tillegg kan jeg ta på meg å ha lærlinger for opplæring og få rekruttert nye i bransjen. Bistå andre entreprenører som ikke har mesterbrev og være en ressurs for de.

Jarle Byfuglien

Ble mester via Total Kontroll

Få hjelp til søknaden for mesterbrev via oss

God oppfølging og hjelp med mesterpapirer.
Hjelp med id-kort.
Igangsetting og oppfølging med job-box.
Anbefales!
Sondre Stall

Ble mester via Total Kontroll

La oss starte noe fantastisk sammen
Si Hei!

Vi blir alltid glad for å kunne bistå både mennesker og bedrifter med smidige løsninger til en lettere arbeidshverdag.