Prosjektstyring gir deg og alle dine ansatte full oversikt over fremgang og status i prosjektene dine. Her finner du alle dokumenter, sjekklister og bilder som er knyttet til prosjektet eller oppgavene som skal utføres.

JobBox®

NORGES ENKLESTE STYRINGSSYSTEM

Et digitalt verktøy for prosjektstyring med sjekklister, bildedokumentasjon, avvik, timeregistrering, elektronisk kjørebok og HMS-dokumentasjon, samlet i ett og samme system.

Prosjektstyring

Sjekklister

RUH

SJA

Avvik

Timeregistrering

Digitale Sjekklister

 • Sjekkpunkter godkjent og datert av pålogget bruker
 • Legg til bilder direkte fra mobil
 • Koble til produksjonsunderlag og tegninger
 • Signering av én eller flere
 • Opprett avvik direkte fra sjekkpunkter
 • Bygg dine egne sjekklister
 • Utskrift med bedriftslogo

Enkel utfylling av sjekklister
på mobil, nettbrett eller PC.

Enkel utfylling av sjekklister på mobil, nettbrett eller PC.
Lønn, fravær, ferie

Før timer med bare 1 klikk

 Fem fordeler med å bruke JobBox sin timestempling

 • Timene blir mer korrekt, og man får betalt for faktisk arbeid.
 • Timer blir fortløpende registrert daglig – noe som gir deg bedre kontroll over tidsbruk i prosjekter.
 • Ansatte havner ikke bakpå med innlevering av timer.
 • Du kan se hvem som er på jobb, hvem som har vært på jobb, og hvem som ikke har møtt på jobb (se bilde).
 • Du kan aktivere GPS registrering ved inn- og utstempling.

Rapport om Uønsket Hendelse

RUH er et av de viktigste verktøyene i forebyggende HMS arbeid!

Hensikten er å redusere skader og ulykker før de oppstår, og dermed unngå lignende situasjoner i fremtiden. Ved å rapportere inn hendelser, er du med på å bidrar fremtidige skader på dine kollegaer, deg selv, og eventuelt andre mennesker som befinner seg på samme område, bygg, lager, verksted eller byggeplass. Så og si over alt der arbeid foregår.

 

«Må det en alvorlig ulykke til før det skjer noe?»

 

Dette er noe vi ofte kan høre i mange sammenhenger.  De fleste av oss har evnen til å se potensielle farer og trusler, men hvordan kan vi enkelt melde inn dette, slik at riktige personer kan iverksette tiltak?

JobBox har eget verktøy for rapportering av uønskede hendelser. Dette gjelder ikke bare (potensielle) skader på mennesker, men også omgivelsene rundt oss. Eksempel på dette kan være utslipp av miljøskadelig avfall, eller utstyr som ikke fungerer som det skal og dermed utgjør en potensiell fare.

Gode rutiner for RUH registrering reduserer skader og ulykker og gir alle ansatte en trygget for at HMS arbeidet er ivaretatt.

Rapport om Uønsket Hendelse

Bildedokumentasjon

Å dokumentere arbeid i form av bilder, er ett av de enkleste verktøyene du kan bruke. Det skal være raskt og enkelt å laste opp bilder fra mobiltelefonen, derfor har vi laget gode verktøy for bildedokumentasjon i JobBox.

Avtal visning av JobBox – helt gratis og uforpliktende.

Om oss

Vi er en leverandør av programvarer og tjenester primært innenfor BA-næringen (bygg og anlegg). Vi har i mange år levert KS* og HMS* systemer for byggenæringen, men har i senere tid utviklet produktet slik at det også er rettet mot flere bransjer. IK/HMS arbeid er like aktuelt i andre bransjer enn BA-næringen, og vårt nye og videreutviklet kvalitetssystem, JobBox®,er også rettet mot andre bransjer.

 

 • Kvalitetssystem (for kvalitetssikring og dokumentasjon)
 • Helse, Miljø og sikkerhet
Hos Total Kontroll får du god oppfølging.

«Alle foretak som erklærer ansvarsrett skal ha
skriftlige rutiner for kvalitetssikring
som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold
av plan- og bygningsloven.»

– Direktoratet for Byggkvalitet

Se hvordan JobBox fungerer

JobBox har det meste – les om alle funksjonene

Sjekklister

JobBox har et eget verktøy for utfylling av sjekklister, spesielt laget for mobil. Du kan også opprette, redigere og revidere (med full versjonshistorikk) sjekklister fra bedriftens «egne maler». Sjekklisten kan delegeres en ansvarlig, og på alle sjekkpunkter kan du legge til kommentar, bilder og opprette avvik som sendes direkte inn i avvikssystemet.

Prosjekter

Opprett prosjekter enkelt fra PC eller mobiltelefon, legg til deltakere, dokumenter og tegninger, og deleger oppgaver og ansvar til de ansatte. Prosjektet kan også låses og kun gjøres synlig for deltakere som er lagt til i prosjektet. JobBox har også oppslag mot kartverket og Brønnøysundregistrene for rask innhenting av både kunder, adresser og gårds- og bruksnummer.

Dokumenter

Last opp dokumenter direkte til prosjekt. Du kan laste opp bilder direkte fra mobilkamera. JobBox støtter også å vise Word, excel og tekstdokumenter direkte i nettleseren.

Verktøy for RUH

JobBox har et eget verktøy for registrering av RUH (Rapport for Uønskede Hendelser) som enkelt er tilgjengelig for alle ansatte på prosjektet. Å registrere en RUH er gjort på få minutter, og kan gjøres direkte på stedet med bruk av en mobiltelefon. Du kan også bruke mobiltelefonens kamera å legge ved bilder.

Firmalogo på alle dokumenter

Du kan enkelt legge inn firmalogo og firmainformasjon slik at dette automatisk kommer med på alle utskrifter.

Verktøy for Avvik

JobBox har et eget verktøy for registrering av avvik. Alle selskaper som jobber i byggebransjen skal ha et system for registrering og håndtering av avvik. Å registrere en avvik er gjort på få minutter, og kan gjøres direkte på stedet med bruk av en mobiltelefon. Du kan også bruke mobiltelefonens kamera for å legge ved bilder.

FDV dokumentasjon

Ved å samle all relevant dokumentasjon i prosjektet, kan du også enkelt lage en samleutskrift av all dokumentasjon. Du kan også enkelt legge til prosjekt info og innholdsfortegnelse. Firmainfo og logo kommer automatisk med. Du kan samle utskrift fra hele dokument delen i prosjektet, og i tillegg hente inn fra avvik, SJA, RUH med mer.

Verktøy for SJA (Sikker Jobb Analyse)

JobBox har et eget verktøy for registrering av SJA, og det kan raskt og enkelt gjøres på stedet ved bruk av en mobiltelefon. Du kan legge ved bilder, og alle deltakere kan signere på stedet før oppgaven starter.

Prosjekt loggbok

Prosjektet har også en loggbok der man kan føre korte beskjeder underveis. Det er nyttig for andre som kommer inn i prosjektet og kan lese seg opp på hva som har blitt utført og evt. viktige tilbakemeldinger fra andre arbeidere.

Lag oppgaver

JobBox har et eget verktøy for registrering av oppgaver. Her kan du opprette oppgaver til de ansatte, der én eller flere kan være involvert. Oppgaven havner i oppgavelisten til de involverte, samt oppgavelisten i prosjeket, og forsvinner ikke før oppgaven er utført.

Byggeblanketter

Vi har samlet de mest brukte byggeblankettene for ansvarsrett og byggesøknad. Blankettene får autoutfylling fra oppdragsadresse, og deler info på tvers av blankettene for en effektiv utfylling.

Automatisk oppgaveliste

Alle hendelser som en ansatt blir ansvarlig for, havner i den ansattes oppgaveliste. Dersom et avvik blir opprettet, havner det i oppgavelisten, og forsvinner ikke derfra før avviket er lukket. Når avviket er lukket blir oppgaven automatisk markert som utført i den ansattes oppgaveliste.

E-post arkiv

Mye av kommunikasjonen i et prosjekt går gjerne på e-post. Vi har laget en «dra og slipp» funksjon som gjør at du kan lagre e-post i prosjektet, inkludert alle vedlegg. Hvis det er flere som arbeider på et prosjekt så kan dette være et fint sted å dele e-post informasjon istedenfor å sende frem og tilbake til hverandre.

Kartleggingsverktøy med sjekklister

Ved å bruke sjekklisteverktøyet i JobBox kan du utarbeide dine egne kartleggingsverktøy i ditt HMS og internkontrollarbeid. Typiske kartlegginger er fysiske arbeidsforhold, daglig drift, kontroll av anlegg og utstyr, samt vernerunder dersom virksomheten har krav til dette.

Tilknyttede foretak

I prosjektet legger du inn alle andre selskaper som skal jobbe på samme prosjekt. På den måten har alle som jobber i prosjektet oversikt over hvem de evt. skal kontakte dersom noe oppstår, og det er også raskt å legge frem dokumentasjon ved forespørsel.

Risikovurdering

JobBox har et eget verktøy for utarbeiding av risikovurderinger. Alle risikoforhold vurderes med sannsynlighet og konsekvens, og følges opp ved å evaluere risikoen og dermed avgjøre om og hvilke risikoreduserende tiltak som skal utføres. Alle tiltak kan tildeles en ansvarlig, som vil vises i oppgavelisten til den ansatte.

Språk

JobBox meny og innhold er tilgjengelig på flere språk, og dokumenter og sjekklister kan også oversettes på direkten til andre språk ved hjelp av google translate.

Varslinger på SMS/E-post

JobBox sitt varslingssystem kan enkelt tilpasses etter ønske. Vi har allerede laget mange hendelser, som du og dine ansatte kan velge å motta. Hendelser vil alltid vises i JobBox sitt varslingssenter, men du kan også velge å motta viktige hendelser på SMS og/eller e-post. En hendelse er for eksempel at en RUH har blitt opprettet, eller at du er ansvarlig for å utbedre et avvik, eller fylle ut en sjekkliste for vernerunde. Du varsles umiddelbart.

Elektronisk kjørebok telefon obd port

JobBox er fullt integrert med

Elektronisk kjørebok

Vi har kvalitetssikringsrådgivere

Vi har egne dedikerte KS rådgivere som kan bistå deg i arbeidet med å tilpasse KS systemet til din bedrift.

Vi vet at mange står fast når HE, UE, DiBK eller arbeidstilsynet ber om dokumentasjon, og det er dette vi skal hjelpe deg med å få på plass.

Dette gjøres ved å gå igjennom alle dokumenter og rutiner bedriften har, slik at vi får satt dette i system i JobBox, slik at dere kan jobbe effektivt og få god dokumentasjon ved minst mulig arbeid i systemet.

Utarbeidelse om søknad om tiltak Nabovarsler Opplysninger om tiltakets ytre rammer Koordinattabell Lokal godkjenning til kunde Kontrollere prosjektet i forhold til arealplan, lov og forskrift Utarbeide gjennomføringsplan Utarbeide beskrivelsesbrev, -selge prosjektet til kommunen Beregne utnyttelsesgraden for tiltaket/eiendommen
Et fantastisk styringssystem og kvalitetssystem for bygg og anleggsbransjen

Vis verden at du bruker JobBox som ditt styringssystem!

Her kan du laste ned JobBox logo for bruk i din markedsføring.

Totalt kontroll hjalp meg til å få på plass mitt mesterbrev. Uten deres bistand hadde det vært vanskelig å få til.
Takk for god hjelp.
Lars-Martin Norheim

Ble mester via Total Kontroll

Jeg kan stå som ansvarlig søker på mine egne prosjekter. Jeg har et kvalitetsstempel som trygger kundene og viser at jeg kan utføre jobben med kvalitet og fagkompetanse.

Jeg kan justere opp lønn da jeg har mer ansvar og kan ta meg av det administrative i byggeprosesser. I tillegg kan jeg ta på meg å ha lærlinger for opplæring og få rekruttert nye i bransjen. Bistå andre entreprenører som ikke har mesterbrev og være en ressurs for de.

Jarle Byfuglien

Ble mester via Total Kontroll

God oppfølging og hjelp med mesterpapirer.
Hjelp med id-kort.
Igangsetting og oppfølging med job-box.
Anbefales!
Sondre Stall

Ble mester via Total Kontroll

Få tilsendt et pristilbud på JobBox