Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

Rapport om uønsket hendelse.

RUH er én av de viktigste verktøyene i forebyggende HMS-arbeid

Hensikten er å redusere skader og ulykker før de oppstår, og dermed unngå lignende situasjoner i fremtiden. Ved å rapportere inn hendelser, er du med på å bidrar fremtidige skader på dine kollegaer, deg selv, og eventuelt andre mennesker som befinner seg på samme område, bygg, lager, verksted eller byggeplass. Så og si over alt der arbeid foregår.

Rapport for uønskede hendelser

Forebyggende.

«Må det en alvorlig ulykke til før det skjer noe?»

Dette er noe vi ofte kan høre i mange sammenhenger.  De fleste av oss har evnen til å se potensielle farer og trusler, men hvordan kan vi enkelt melde inn dette, slik at riktige personer kan iverksette tiltak. Gode rutiner for RUH registrering reduserer skader og ulykker og gir alle ansatte en trygget for at HMS arbeidet er ivaretatt.

Høyt fokus på sikkerhet.

Personskader skal meldes inn.

Selv med høyt fokus på helse og sikkerhet, kan det alltid oppstå personskader. Dette skal også meldes inn uavhengig av alvorlighetsgrad. Hvorfor er det viktig?

Skader som oppstår på ansatte på bakgrunn av hendelser påført av andre bedrifter som befinner seg på samme område, er viktig å registrere med tanke på konsekvenser det vil få i en fremdriftsplan, og ikke minst hvilke kostnader det innebærer at dine ansatte blir skadet. Derfor kan du også registrere både fraværsdager og estimert kostand på RUH registreringer. Hendelser i JobBox kan defineres som H1 eller H2 skader.

Alvorlige hendelser.

Må meldes til arbeidstilsynet.

Skader som kategoriseres som «alvorlig skade» skal meldes til arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §5-2. Hva som defineres som alvorlig kan du lese om på arbeidstilsynets hjemmesider, men du vil også få opp tips om dette når du registrerer alvorlige hendelser i JobBox RUH registrering.

Dette skal meldes skriftlig ved bruk av arbeidstilsynets eget skjema, noe du raskt og enkelt oppretter via JobBox ved alvorlige hendelser.

Eksempel.

Typiske hendelser som kunne vært unngått ved å ta i bruk RUH

Kappsagen på lager mangler beskyttelsesdeksel. Selv om de ansatte har lang erfaring med bruk av slikt utstyr, kan uhell oppstå fordi noen går forbi og ved uhell dytter borti som gjør at personen blir skadet. Det har aldri vært rapportert inn at kappsagen manglet deksel, og derfor har det heller ikke blitt utbedret.

Mangler på maskiner og utstyr er en av «topp 5» på listen over uønskede hendelser, og kunne i mange tilfeller vært unngått ved systematisk RUH registrering.

Arbeidsplassen er rotete og uoversiktlig da noen har lagt fra seg materiell der du skal gjøre dine arbeidsoppgaver. Dette blir liggende i lang tid, og du vet ikke hvem de tilhører. Du snubler og ender opp med et alvorlig overtråkk, og må hvilke foten noen dager.

Orden, ryddighet og fremkommelighet på byggeplass er årsaken til mange uønskede hendelser, og kunne i mange tilfeller vært unngått.

Ønsker du å ta i bruk RUH?

Ta kontakt med oss.

Vårt kvalitetssystem, JobBox®, tilbyr RUH, avvikshåndtering, SJA, HMS og mye mer.

JobBox ble valgt når Stormbygg AS skulle velge nytt IK/KS system. Etter en grundig prosess der flere ulike leverandører deltok, ble valget til slutt enkelt. God service og oppfølging, enkelt system å bruke, godt utvalg av tilpassede maler, og integrert oversettelse av dokumenter til de fleste språk. Kan absolutt anbefales.

– Bjørnar Gangsøy, Stormbygg AS

Loading...