Vi hjelper deg med

ISO Sertifisering

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. På verdensbasis er det ca 1,1 millioner sertifiserte bedrifter. Ved å implementere kravene fra standarden i ditt styringssystem øker du kundefokus, kvalitet, effektivitet og ressursutnyttelse.

53002630

Ring oss på hverdager mellom 08:00-16:00.

Vi bistår med følgende sertifiseringer

ISO 9001

Ledelsessystem for kvalitet

ISO 14001

Ledelsessystem for ytremiljø

ISO 45001

Ledelsessystem for HMS

Vår sertifiseringsprosess – ISO standard

?

Samsvarsrevisjon – GAP analyse

Grunnlag for å vurdere eksisterende ledelsesssystem, form, innhold og praksis opp mot krav i standard og andre krav. Grunnlag for å vurdere behov for bistand, kostnadsestimat og tidsomfang.

?

Rammeverk

Utarbeidelse av ledelsessystem og dokumentert informasjon i henhold til krav og tilpasset virksomhet.

?

Implementering

Iverksette, teste ut og justere alle aktiviteter i daglig praksis. Intern involvering, informasjon, opplæring og trening tilpasset brukerbehov.

?

Revidering

Revidering av aktiviteter for å kontrollere samsvar mot krav i standard og andre relevante krav, forståelse, effekt og ettergivelse. Interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse. Klargjøring for sertifisering.

?

Sertifisering

Bedømming og revisjon av ledelsessystemet opp mot krav i ISO-standarden i henhold til avtale med sertifiseringsorgan.

Ønsker din bedrift å bli ISO-sertifisert?

Ta kontakt med oss i dag.