Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

Bli ISO-sertifisert

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. På verdensbasis er det ca 1,1 millioner sertifiserte bedrifter. Ved å implementere kravene fra standarden i ditt styringssystem øker du kundefokus, kvalitet, effektivitet og ressursutnyttelse.

Vi bistår med følgende sertifiseringer

ISO 9001

Ledelsessystem for kvalitet

ISO 14001

Ledelsessystem for ytremiljø

ISO 45001

Ledelsessystem for HMS

Vår prosess – ISO standard

C

Samsvarsrevisjon – GAP analyse

Grunnlag for å vurdere eksisterende ledelsesssystem, form, innhold og praksis opp mot krav i standard og andre krav. Grunnlag for å vurdere behov for bistand, kostnadsestimat og tidsomfang.

C

Rammeverk

Utarbeidelse av ledelsessystem og dokumentert informasjon i henhold til krav og tilpasset virksomhet.

C

Implementering

Iverksette, teste ut og justere alle aktiviteter i daglig praksis. Intern involvering, informasjon, opplæring og trening tilpasset brukerbehov.

C

Revidering

Revidering av aktiviteter for å kontrollere samsvar mot krav i standard og andre relevante krav, forståelse, effekt og ettergivelse. Interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse. Klargjøring for sertifisering.

C

Sertifisering

Bedømming og revisjon av ledelsessystemet opp mot krav i ISO-standarden i henhold til avtale med sertifiseringsorgan.

Ønsker din bedrift å bli ISO-sertifisert?

Ta kontakt med oss i dag.

"*" obligatorisk felt

Loading...