Julekampanje! Spar opptil 50% på våre produkter i desember

Internkontrollforskriften.

Slik dekker du kravene.

Det kan være utfordrende og tidkrevende å sette seg inn i hva som kreves i internkontrollforskriften. Les hva som kreves nedenfor og finn ut hvordan du kan dekke disse kravene.

Utstyrskontroll skrivebord

Få oversikt.

Dette er kravene.

«Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.»

Punktene i fargen oransje må dokumenteres skriftlig.

1.

Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

2.

Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

3.

Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

4.

Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.

5.

Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

6.

Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

7.

Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

8.

Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

“Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf.”

(Arbeids- og inkluderingsdepartementet, lovdata.no)

Få et HMS-system som dekker alle kravene.

JobBox® HMS

JobBox ble valgt når Stormbygg AS skulle velge nytt IK/KS system. Etter en grundig prosess der flere ulike leverandører deltok, ble valget til slutt enkelt. God service og oppfølging, enkelt system å bruke, godt utvalg av tilpassede maler, og integrert oversettelse av dokumenter til de fleste språk. Kan absolutt anbefales.

– Bjørnar Gangsøy, Stormbygg AS

Loading...