Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

Kompetansebevis

Hva er et mesterbrev?

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel for håndverkere som tar høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon.

Det er Mesterbrevnemnda som har ansvar for forvaltning og utvikling av mesterbrevordningen i Norge.

Kan eg ta mesterbrev uten skole?

Du kan bli registrert som Mester i mesterregisteret basert på din realkompetanse. Mesterbrevloven har åpnet opp for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Har du lyst å lese hva lovverket sier om det kan du lese mer her:

Lovdata om Mesterbrev

Hva er realkompetanse?

Om du ikke har formell utdanning som grunnlag kan du søke om mesterbrev på grunnlag av din realkompetanse. Det er kompetanse du har tilegnet deg som utøvende og næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar (at du driver egen håndverksbedrift i det aktuelle mesterfaget, eventuelt er øverste leder og har ansvaret for bedriften).

Hvorfor ta mesterbrev?

Med mesterbrev får du sjansen til å utvide og oppgradere din sentral godkjenning. Det åpner muligheter for flere godkjenningsområder og høyere tiltaksklasser. Og det er et kvalitetsstempel ut mot dine kunder og samarbeidspartnere.

Som mester kan du stå som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende. 

Hvorfor ta mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse?

Det er den raskeste veien til Mesterbrev. Du mister ikke tid, arbeidskraft eller penger på skolegang. Det er ingen prøver eller eksamener som må bestås. Mesterbrev basert på realkompetanse er helt lik mesterbrev fra mesterbrevskolen.

Hva må eg gjøre for å få mesterbrev?

Ved en realkompetansevurdering vil du bli spurt om å dokumentere kunnskapen og ferdighetene dine best mulig gjennom beskrivelser og dokumentasjon. Det er ditt ansvar å fremskaffe relevant informasjon.

Du må dokumentere:

  • fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i
  • minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter – bestått fag-/svenneprøve
  • minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar)
  • oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det aktuelle mesterfaget

Relevant utdanning/kurs kan inngå i grunnlaget for den helhetlige vurderingen.

Du må også beskrive din kompetanse som næringsdrivende eller leder med forretningsmessig ansvar. Du må koble beskrivelse din opp mot læreplanene i faget ditt. Dette er et stort og viktig punkt som du burde vie mye tid til. Det du skriver i egenvurderingen må være dokumentert.

Eksempler på dokumentasjon av din realkompetanse:

 • Fag-/ svennebrev
 • Vitnemål fra relevante utdanninger
 • Kursbevis
 • Attest fra arbeidsgiver/overordnet
 • Bekreftelse fra regnskapsfører, revisor eller styreleder
 • Næringsoppgaver og firmaattest fra Brønnøysundregisteret
 • Referanser fra oppdragsgiver
 • Dokumentasjon fra gjennomførte prosjekter

Behandlingstid

Søknadsbehandlingen er svært omfattende for denne typen søknader og Mesterbevnemnda beregner at de har en behandlingstid på 6-12 måneder. 

Inne på mesterbrev.no finner du mer informasjon om Mesterbrev.

Om du syns det er vanskelig å forstå prosessen rundt mesterbrev så kan vi bistå deg.

Loading...