Julekampanje! Spar opptil 50% på våre produkter i desember

Kompetansebevis

Hva er et fagbrev?

Kan du ta fagbrev basert på erfaring?

Hva er forskjellen på fagbrev og svennebrev?

Fagbrev og svennebrev er i Norge avsluttende dokument etter fullført fag og yrkesutdannelse.

Fagbrev skiller seg fra svennebrev ved at det tas i andre yrkesfag enn håndverksfag.

Hva er praksiskandidatordningen?

Praksiskandidatordningen er for de som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Har du jobbet lenge nok i et fag kan du få fag-/ svennebrev uten å gå læretid eller sette deg på skolebenken. Praksisordningen er for deg som har fagkunnskaper som enda ikke er formalisert.

Det er ikke en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift. Det er fylkeskommunen som avgjør om den praksisen du viser til kan godkjennes.

Hvorfor ta fagbrev?

Det er en formalisering av din kompetanse, et kompetansebevis for deg som ansatt, men også for bedriften. Samfunnet og kunder stiller stadig høyere krav til formell kompetanse.

Når kan du ta fagbrev?

Oppmeldingsfrist til teoretisk prøve i 2022 er våreksamen 1. februar og høsteksamen den 15.september.

Hvordan tar du fagbrev?

Å ta fagbrev er delt opp i to deler; teoretisk prøve og praktisk prøve. Du har selv et ansvar for å melde deg opp til teorieksamen og fag- og svenneprøven. Den teoretiske prøven er skriftlig og varer i 5 timer. Den praktiske prøven varer som regel litt over en uke.

Hvilke krav er det for å kunne ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen?

Du kan ta den teoretiske prøven uavhengig av hvor mange års erfaring du har. Men du må kunne dokumentere 5 års relevant arbeidserfaring for å ta praktisk prøve/fagprøve. Arbeidserfaringen må være i Norge og 50% av praksisen må være innen de ti siste årene.

Begge prøvene er på norsk, så du må kunne norsk muntlig skriftelig.

Når du har bestått den teoretiske prøven (karakter 2-6) kan du melde deg opp til praktisk prøve. Om du ikke består må du vente minimum 6 måneder før du kan melde deg opp på nytt.

Prøvenemnda i faget kan velge å be deg om å komme med forslag til hvor fag- eller svenneprøven skal avholdes. Du kan foreslå at prøven gjennomføres i den bedriften du er ansatt i. Etter oppmelding vil ventetiden avhenge av fylkeskommunen. Store fylker kan ha ventetid på flere måneder, så vær tålmodig.

Etter fylkessammenslåing ble det endring i oppmeldingsportalen. Det finnes nå to ulike portaler, en med MIN ID innlogging og en uten. 

Eksempler på fag du kan ta fagbrev i:

 • Anleggsgartnerfaget
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Tømrerfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Asfaltfaget
 • Ventilasjon- og blikkenslagerfaget
 • Betongfaget
 • Yrkessjåførfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Glassfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Malerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Mur og betongfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Rørleggerfaget
 • Stillasbyggerfaget

Inne på www.udir.no finner du mer informasjon.

Om du syns det er vanskelig å forstå prosessen rundt fagbrev så kan vi bistå deg med det. Vi hjelper med oppmelding, veiledning, forberedelsesmateriale (ikke lærebøker) og mer.

Loading...