Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

Vi tilbyr flere viktige

KURS

HMS-Kurs for daglig leder

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  Plikten til opplæring er personlig og kan derfor ikke delegeres. Vårt HMS kurs er godkjent og dekker de elementene som arbeidsgiver plikter å gjennomgå.

I løpet av kurset får du en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften, og hvilke krav det stilles til deg som arbeidsgiver. Du vil i tillegg til dette også komme innom internkontrollforskriften, og du vil få eksempler og tips på hvordan du som leder kan oppnå et vellykket HMS system i din bedrift.

Kurset avsluttes med en prøve, som blir dokumentert med kursbevis når prøven er bestått.

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på én til tre timer. Tradisjonelle kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Kurset inneholder
 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
 • Arbeidsgivers plikter.
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
 • Verneombudets funksjon og oppgaver.
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
 • Bedriftshelsetjenestens funksjon.
Hvem passer kurset for?
 • Daglig leder
 • Ansatte som ellers ønsker seg HMS-opplæring
Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset er et selvstudie som foregår via internett. Du får tilgang til all studiemateriell du trenger, og kan selv velge når du vil starte studiet, og hvor lenge du ønsker å studere om gangen. Dette er en meget fleksibel løsning der du selv tilrettelegger kurset etter dine egne premisser.

Hva trenger jeg for å ta kurset?

En PC eller Mac med tilgang til internett og en nettleser.

Hvor lang tid tar kurset?

Du bestemmer selv eget tempo for studien, men selve prøven må gjennomføres på 30 minutter. Dersom du ikke består prøven første gang, kan du når som helst ta prøven på nytt helt til du består. Du har hele tiden tilgang til studiemateriell slik at du kan repetere både før og etter at prøven er bestått.

Kursbevis for daglig leder i HMS

Ved bestått prøve vil du få tilsendt kursbevis

Vårt HMS kurs er delt i 3 deler:

• Del 1: Tar for seg informasjon om kurset og målet med opplæringen.

• Del 2: Gjennomgang av de mest sentrale delene ved arbeidsmiljøloven og andre relevante forskrifter.

• Del 3: Består av en avsluttende prøve på ca 25 spørsmål med svaralternativer.

[dsm_typing_effect typing_effect=”Vil du vite mer?” typing_loop=”off” _builder_version=”4.11.1″ _module_preset=”default” header_font=”Montserrat|600||on|||||” header_text_align=”center” header_font_size=”24px” global_colors_info=”{}”][/dsm_typing_effect]

11 + 6 =

Eller ta kontakt med oss direkte på tlf: 53 00 26 30

KURS I VERNEOMBUD

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Arbeidsmiljølovens § 6-1 fastsetter foretakets plikt til å velge verneombud.

I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud, men dersom det er færre enn ti arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, for eksempel at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Avtalen skal inneholde en beskrivelse av hvilken alternativ ordning som er valgt for å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. (Kilde: Arbeidstilsynet)

Vårt verneombudskurs dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.

Kurset inneholder
 • Roller i arbeidsmiljøarbeid
 • Verneombudsarbeidet i praksis
 • Systematisk HMS-arbeid for verneombud
 • Sykefraværsarbeid for verneombud
 • HMS-begreper og lovverk, med vekt på styringskravene (§5.1 – 5.8 i internkontrollforskriften)
 • Gjennomgang av Arbeidsmiljøloven, med vekt på plikter for VO, AMU og medarbeider, samt lovkrav til arbeidsmiljøet
Hvem passer kurset for?
 • Den/de som er valgt eller påtenkt rollen som verneombud i foretaket.
Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset er et selvstudie som foregår via internett. Du får tilgang til all studiemateriell du trenger, og kan selv velge når du vil starte studiet, og hvor lenge du ønsker å studere om gangen. Dette er en meget fleksibel løsning der du selv tilrettelegger kurset etter dine egne premisser.

Hva trenger jeg for å ta kurset?

En PC eller Mac med tilgang til internett og en nettleser.

Hvor lang tid tar kurset?

Du bestemmer selv eget tempo for studien, men selve prøven må gjennomføres på 30 minutter. Dersom du ikke består prøven første gang, kan du når som helst ta prøven på nytt helt til du består. Du har hele tiden tilgang til studiemateriell slik at du kan repetere både før og etter at prøven er bestått.

Kurs i verneombud

Ved bestått prøve vil du få tilsendt kursbevis

Nettbaserte kurs fra Total Kontroll er en fleksibel løsning for selvstudier der du selv tilrettelegger kurset etter dine egne premisser.

[dsm_typing_effect typing_effect=”Vil du vite mer?” typing_loop=”off” _builder_version=”4.11.1″ _module_preset=”default” header_font=”Montserrat|600||on|||||” header_text_align=”center” header_font_size=”24px” global_colors_info=”{}”][/dsm_typing_effect]

6 + 1 =

Eller ta kontakt med oss direkte på tlf: 53 00 26 30

KURS I UAVHENGIG KONTROLL

Obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1.1.2013, og har for mange skapt et stort behov for å ta til seg ny kunnskap rundt dette.

Vårt kurs i uavhengig kontroll er et nettbasert selvstudie, og vil gi deg den kunnskapen du trenger for å utføre kontroll, samt stå ansvarlig for områder som skal bli kontrollert.

Kurset er oversiktlig og lettleselig, samtidig som det gir deg alt du trenger å vite om uavhengig kontroll. Kurset avsluttes med en prøve etterfulgt av tilsendt diplom i posten. Les mer om uavhengig kontroll her.

Vårt kursmateriell gir deg høy kunnskap rundt uavhengig kontroll.
Kurset inneholder
 • Introduksjon av regelverket
 • Kontrollområder
 • Gjennomføring av uavhengig kontroll
 • Godkjenning og kvalifikasjoner
 • Kontrollforetakets uavhengighet
 • Kommunen og krav til kontroll
 • Bruk av styringssystem og sjekklister
Hvem passer kurset for?
 • Alle som skal utføre kontroll
 • Alle som står ansvarlig for det som skal kontrolleres
Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset er et selvstudie som foregår via internett. Du får tilgang til all studiemateriell du trenger, og kan selv velge når du vil starte studiet, og hvor lenge du ønsker å studere om gangen. Dette er en meget fleksibel løsning der du selv tilrettelegger kurset etter dine egne premisser.

Hva trenger jeg for å ta kurset?

En PC eller Mac med tilgang til internett og en nettleser.

Hvor lang tid tar kurset?

Du bestemmer selv eget tempo for studien, men selve prøven må gjennomføres på 60 minutter. Dersom du ikke består prøven første gang, kan du når som helst ta prøven på nytt helt til du består. Du har hele tiden tilgang til studiemateriell slik at du kan repetere både før og etter at prøven er bestått.

Kurs i uavhengig kontroll

Ved bestått prøve vil du få tilsendt kursbevis

Et kurs i uavhengig kontroll er like aktuelt for både kontrollør og foretaket som skal kontrolleres. Sørg for å ikke komme på etterskudd i en bransje som stadig er i utvikling! Et kurs vil hjelpe deg med dette! Kontakt oss dersom du har ytterligere spørsmål verdørende kurs i uavhengig kontroll.

[dsm_typing_effect typing_effect=”Vil du vite mer?” typing_loop=”off” _builder_version=”4.11.1″ _module_preset=”default” header_font=”Montserrat|600||on|||||” header_text_align=”center” header_font_size=”24px” global_colors_info=”{}”][/dsm_typing_effect]

2 + 10 =

Eller ta kontakt med oss direkte på tlf: 53 00 26 30

La oss starte noe fantastisk sammen
Si Hei!

Vi blir alltid glad for å kunne bistå både mennesker og bedrifter med smidige løsninger til en lettere arbeidshverdag.

"*" obligatorisk felt

Loading...