Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

Få ditt HMS-kort

Opplev en enkel og rask prosess ved bestilling av ditt kort.

"*" obligatorisk felt

For bygg og anlegg

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for. HMS-kortet skal også brukes av enkeltpersonforetak. Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper som opererer i Norge innenfor bygge- og anleggsnæringen må også bære HMS-kort.  Vi vet at søknaden om HMS-kort kan være vanskelig. Derfor kan vi i Total Kontroll AS ta oss av hele søknadsprosessen for deg. Dette innebærer oppretting av bruker, skanning og redigering av bilder, samt selve søknaden.

For renholdsbransjen

Alle renholdere må bære HMS-kort på jobb!

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Kravet til HMS-kort gjelder også de som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker). Også virksomheter som leier ut arbeidstakere til renholdsarbeid plikter å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Total Kontroll AS har lang erfaring med HMS-kort for bygg og anleggsbransjen, og tilbyr nå også renholdsbransjen denne tjenesten.

Unngå bøter, og i verste fall bli fratatt godkjenning til å drive foretak innen renholdsbransjen.

For å få HMS kort, må bedriften være godkjent for å drive virksomhet innen renholdsbransjen.

Detaljert informasjon vedrørende forskriften, kan du lese om på Lovdata.

FAQ

Vi svarer på dine spørsmål

"
Må alle ha HMS-kort?

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort

Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge må også bære HMS-kort. Dette gjelder også kortvarige oppdrag.

Enkeltpersonforetak (også de som driver alene) skal ha HMS-kort. Virksomheter (håndverkere) som kun tilbyr sine tjenester i forbrukermarkedet er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere (og/eller seg selv) med HMS-kort.

Dersom det benyttes innleide arbeidstakere på bygge- og anleggsplassen, er det utleievirksomheten som skal sørge for at de innleide arbeidstakerne utstyres med HMS-kort.

Kravet om å bære HMS-kort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift osv. når de er fast etablert innenfor anleggets område.

Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser, skal utstyres med HMS-kort dersom arbeidet skjer regelmessig.

Dersom du har HMS-kort for en virksomhet som du periodevis er ansatt i, men også tar byggeoppdrag i andre virksomheter eller din egen virksomhet, må du ha et HMS-kort for hver virksomhet.

Hvem er unntatt fra krav om HMS-kort?

Personer på forskjellige tiltak lønnet av NAV.
I stedet for HMS-kort skal disse arbeidstakerne ha med kopi av kontrakt mellom NAV og arbeidsgiver, eller annen bekreftelse fra NAV.

Elever som har praksis i forbindelse med skolegang.
I stedet for HMS-kort skal disse arbeidstakerne ha med en bekreftelse fra skolen de er elever ved.

Flyktninger som er inne i et introduksjonsprogram arrangert og lønnet av kommunen, og som er utplassert i arbeidstrening/praksis.
I stedet for HMS-kort skal disse arbeidstakerne ha med en bekreftelse fra kommunen på at de er i et introduksjonsprogram med dato for start og slutt for praksisperioden.

Det er ikke krav om HMS-kort i faste, permanente virksomheter som utfører bygge- og anleggsarbeid. For eksempel vil skipsverft eller fabrikker for produksjon av ferdighus ikke være omfattet.

Det er heller ikke krav om HMS-kort for snøbrøyting på vei utenom bygge- og anleggsplasser.

Hva defineres som en byggeplass?

Kravet til HMS-kort gjelder alt bygge-, anleggs- og monteringsarbeid som foregår under bygge- og anleggsperioden, se byggherreforskriften § 4 a.

Dette omfatter:

 • oppføring av bygninger
 • innrednings-, utsmyknings og installasjonsarbeid
 • montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • riving, demontering, ombygging* og istandsetting
 • sanering og vedlikehold
 • alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer.
 • graving, sprenging og annet grunnarbeid
 • annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen

*Eksisterende bygg
Krav om HMS-kort gjelder også rehabilitering (ombygging) av eksisterende bygg. Dette gjelder blant annet installasjon av elektrisk ledningsnett, rulletrapper, airconditionsystemer, heiser etc. som er en integrert del av bygningen. Utskifting og vedlikehold av produksjonsanlegg eller industrimaskiner er ikke bygge- og anleggsvirksomhet. De som jobber med dette trenger ikke HMS-kort.

Når kan du starte arbeidet?

Arbeidstakere som opplever å bli utestengt fra arbeidsplassen fordi de mangler HMS-kort kan etter bestilling hos oss få en bekreftelse når HMS-kortet er bestilt som kan vises frem dersom inspeksjon fra arbeidstilsynet.

Hva kreves for å kunne få HMS-kort?

Arbeidstaker må:

 • være registrert i Aa-registeret
 • ha personnummer eller D-nummer
 • foretaket må være MVA registrert
 • gyldig legitimasjon (pass, bankkort m/bilde, førerkort)

HMS kort kan ikke bestilles dersom en eller flere av punktene over mangler.

Loading...