Kampanjedager! Spar opptil 50% på våre produkter

Skatteetatens krav om elektronisk kjørebok

Har du firmabil og ønsker å spare penger? Da vil en elektronisk kjørebok hjelpe deg betydelig.

Firmabil kjørebok gps

Skatteetatens krav:

 • Kjøreboken skal registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.
 • Kjøreboken skal ikke gi mulighet for å rette eller slette disse opplysningene
 • Den skal dokumentere adresser for turens start og stopp, samt et formålsfelt hvor du registrerer hvorvidt turen er privat eller beskriver yrkesreisens formål.
 • Eventuelle avvik i kjøreboken, som for eksempel driftsstans, skal registreres i kjøreboken.
 • Den elektroniske kjøreboken skal anskaffes og administreres av arbeidsgiver.
 • Dette innebærer at arbeidsgiver sørger for anskaffelse og installasjon og at han har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboken, jf. opplysningsplikten.
  (Hentet fra Skatteetaten.no)

  Hvorfor sparer bedrifter på å ta i bruk elektronisk kjørebok?

  Dersom man ikke kan dokumentere privat kjøring med en elektronisk kjørebok, blir beskatning av de ansatte basert på sjablongmetoden. Det betyr at de ansatte får bilens verdi i tillegg på lønnen. Det innebærer også økt arbeidsgiveravgift (14,1%) av kjøretøyets verdi.

  Ved å ta i bruk elektronisk kjørebok kan bedriften dokumentere all privat kjøring, og dermed kun betale arbeidsgiveravgift for faktisk kjørte kilometer. Dette vil i de aller fleste tilfeller lønne seg.

  Hvorfor sparer ansatte?

  Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler. Det innebærer at ansatte får bilens verdi inn på sitt skattegrunnlag, og derav må betale en høy fast skatt av sin lønn uavhengig av hvor mye man bruker kjøretøyet privat.

  Ved bruk av elektronisk kjørebok kan skatt regnes ut fra faktisk kjørte kilometer, til en fast sats fra skatteetaten. Dette kan bety store skattekutt for ansatte! Kravet er at kjøring dokumenteres av en fast montert GPS-enhet.

  Hvor mye kan du spare på å ha en elektronisk kjørebok?

  Vi har nedenfor satt opp noen eksempler på typiske kjøretøy for å illustrere besparelsen for bedrift og ansatt.

  Liten Varebil

  Liten varebil

  Pris: 400.000,-

  —————

  Kr 8.178

  i årlig besparelse for bedriften

  Kr 20.416

  i årlig besparelse for ansatt

  Stor varebil

  Stor varebil

  Pris: 500.000,-

  —————

  Kr 11.823

  i årlig besparelse for bedriften

  Kr 29.515

  i årlig besparelse for ansatt

  Pickup bil

  Pickup

  Pris: 600.000,-

  —————

  Kr 14.643

  i årlig besparelse for bedriften

  Kr 36.555

  i årlig besparelse for ansatt

  Har du flere ansatte?

  Nedenfor kan du se hvor mye du vil spare dersom bedriften har flere ansatte. Ved bilpris: 500.000,-

  5 ansatte

  Kr 59.115

  10 ansatte

  Kr 118.230

  20 ansatte

  Kr 236.460

  50 ansatte

  Kr 591.300

  Dette ligger til grunn for utregning av besparelse

  • Bilens verdi etter maks reduksjon (kr 150 000,-) av bilens listepris.
  • Arbeidsgiveravgift.
  • Andel prosent for skatt er tatt hensyn til fordel inntil/over kr 314.400,- på kjøretøyets reduserte pris (justert for 2020).
  • Utregning av fordel er basert på skatteprosent ca. 35%.
  • Privat kjøring i løpet av et år: 5000 km.
  • Skatt per kilometer: kr 3.40,- (statens sats).

  Se eksempel på bildet til venstre.

  Besparelse kalkulator elektronisk kjørebok

  Trenger du en elektronisk kjørebok som oppfyller alle kravene fra Skatteetaten?

  Loading...