Den bare funker – helt automatisk

Elektronisk kjørebok

En helautomatisk kjørebok som gir deg full kontroll over bilkjøringen i bedriften.

53002630

Ring oss på hverdager mellom 08:00-16:00.

Elektronisk kjørebok telefon obd port

Innfrir skatteetatens krav

Full oversikt over bilparken

"
Alt i ett kjørebok

Enkel oversikt

Se antall turer fordelt på yrkesturer og privaturer.

Alt i ett kjørebok

Se alle turer

Kjøreboken registrerer alle turene, og vil automatisk utregne distanse og bompasseringer.

Alt i ett kjørebok

Få innsikt

Tilgang til rapporter som gir deg oversikt over dataene du trenger.

Full oversikt over bilparken

Skatteetaten trenger

En elektronisk kjørebok

som er GPS-basert, og som monteres fast i kjøretøyet.

Kjøreboken skal registrere

faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.

Den skal ikke gi mulighet

for å rette eller slette opplysningene i punktet over.

Kjøreboken skal dokumentere

adresser for turens start og stopp, samt et formålsfelt hvor du registrerer hvorvidt turer er privat eller beskriver yrkesreisens formål.

q

Eventuelle avvik

som, for eksempel, driftsstans, skal registreres i kjøreboken.

Den elektroniske kjøreboken skal

anskaffes og administreres av arbeidsgiver.

Dette innebærer at

arbeidsgiver sørger for anskaffelse og installasjon, og at hen har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboken, jf. opplysningsplikten.

Vår kjørebok innfrir alle disse kravene.

Enkelt å administrere

Sjåføradministrator har full oversikt over

Antall turer og kilometer

som er kjørt for inneværende måned.

Andel turer som er yrkesturer

og eventuelle private turer.

Yrkesturer som er kjørt

utenfor det som bedriften har definert som arbeidstid. På denne måten er det enklere å avdekke turer som er kjørt på ettermiddag, kveld og helger.

En kostnadsoversikt som

sier noe om hvor mye yrkeskjøring og privatkjøring koster bedriften, både i drift og bomavgifter.

Full oversikt over bilparken

Enkel å bruke

Turer registreres automatisk

og ingen handling kreves, så sant ikke turer har vært kjørt privat.

Kjøretøyet kan settes opp

med standard prosjekt og formål med tur.

Bompasseringer blir lagt til automatisk

og riktig sum regnes ut i forhold til kjøretøyets tekniske data.

Turen kan spilles av i kart

dersom du var usikker på hvorfor turen ble så lang og hvorfor den tok så lang tid.

Kjøretøy kan settes opp med fast sjåfør

eller være tilgjengelig for alle sjåfører i bedriften.

Hør hva våre kunder sier

– Vi sparte over 10.000 kr på å bytte til Total Kontroll

Få en gratis demo

Helt uforpliktende

Turer registreres automatisk via en GPS-enhet som kobles til kjøretøyets diagnose-port (OBD). Innstallering gjør du selv på under 2 minutter!

TripLog har et enkelt og brukervennlig grensesnitt som er tilpasset mobiltelefoner. Det er raskt og enkelt for de ansatte å markere alle turer som har vært kjørt i private formål.

Elektronisk kjørebok telefon obd port